Trivsel og læring i plejefamilien

Seminaret er afholdt.

Har dette seminar interesse for jer, så kontakt os på mail@socialtalksonline.dk

Hvad handler dette seminar om?

 • Alt for mange anbragte børn og unge klarer sig ikke godt i uddannelse og job – statistikken taler et tydeligt sprog.
 • Det kan vi faktisk gøre noget ved, men hvad kan vi gøre konkret?
 • Dette Seminar dykker ned i erfaringer og metoder, der kan styrke læringen hos anbragte børn og unge navnlig i plejefamilier.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Både menneskeligt og økonomisk er der tale om en stor samfundsudfordring.
 • Vi kan både øge forventningerne til anbragte børn og unge og få nye rutiner i hverdagen hos plejeforældrene. Vi kan også stille skarpere på, hvad det kræver at bygge en god bro mellem at bo i en plejefamilie og at finde fodfæste som voksen blandt familie, venner, på en uddannelse eller i et job.
 • Det kalder på en vigtig samtale – helt lokalt i samarbejdet omkring børnene, men i høj grad også på tværs af faggrupper og sektorer.

Hvem er det relevant for?

 • Alle fagprofessionelle, ledere og frivillige, der er i berøring med anbragte børn og unge – plejeforældrene, medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder, socialrådgiverne i myndighedsafdelinger og familieplejekonsulenterne.
 • Undervisere og studerende på socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.
 • Lærere, som ønsker en bedre forståelse for at støtte op om anbragte børn og unge i skolen.

Talks

Agi Csonka, Programchef for Villumfonden

 • Hvordan er en god skolegang det bedste modsvar til svære opvækstvilkår?
 • Hvordan kan vi blive bedre til at fremme gode læringsmiljøer og en god skolegang for anbragte børn og unge?
 • Agi deler viden og erfaring – relevant for alle fagprofessionelle omkring det enkelte barn og familien.

Kirstine Mandrup Pedersen, tidligere anbragt ung og frivillig hos De Anbragtes Vilkår

 • Kirstine deler sin personlige erfaring med, hvad skolegang betød i sin plejefamilie, og hvad der gjorde en positiv forskel for hende i forhold til læring og skolegang.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag, og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til virksomme metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer. Eller I deltager online hver især.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller i et online break-out room med andre deltagere.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks