- Social Talks

Tilmelding er åben

Nu udbyder Social Talks en række koncepter, som henvender sig til fagprofessionelle, ledere og frivillige, som er i kontakt med sårbare børn og familier. Få viden og ny kapacitet, der kan styrke dit arbejde for at gøre en større forskel for børn og familier.

Social Talks Forum

Du kan nu tilmelde din organisation til Social Talks Forum. Vi inviterer organisationer på børneområdet ind i et fællesskab, hvor vi deler viden om videndeling på børneområdet for at løfte indsatserne. Læs mere om indhold og fremgangsmåde her.

Læs mere her 

Bliv vidensmægler

Der er så meget viden om velfærd og socialt arbejde. Og både dig og dine kolleger har enormt meget viden, som bør komme i spil i hverdagen. Det kræver en særlig struktur. På vidensmægleruddannelsen lærer du, hvordan du kan arbejde systematisk med det i din organisation.

Læs mere her 

Video Talks giver viden ben at gå på

Med en eller flere Video Talks kan I som organisation få delt jeres vigtige viden nationalt om et eller flere emner.  Oplægsholderen kommer igennem et intensivt træningsforløb inden optagelserne.

Læs mere her 

Lokalt Læringsløft

Social Talks tilbyder et lokalt læringsløft, der kombinerer en vidensmægleruddannelse med lokalt tilpasset forankring af læring i praksis, der inddrager hele arbejdspladsen. Målet er at gøre læring til en integreret del af jeres arbejdsfællesskab.

Læs mere her 

Videoer fra vores seneste event

Thomas Mackrill foredragsholder ved Social talks event: FIT i Myndighed. Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har fulgt Gladsaxe Kommunes implementering af FIT gennem de sidste 3 år.

Vejen frem i myndighedsarbejde med børn og familier

Kan man have en ikke-relation til et andet menneske, som man er sat i verden for at hjælpe? Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har fulgt Gladsaxe Kommunes implementering af FIT gennem de sidste 3 år.

Mette Kragh-Hvidberg foredragsholder ved Social Talks event: FIT i myndighed

Feedback som omdrejningspunkt for udvikling hos sårbare familier

Mettes start på området for udsatte børn og unge skete på et tidspunkt, hvor området var i stor forandring. Et nyt og tungt IT-system havde set dagens lys og så var der langvarige og tidskrævende visitationsprocesser. Hun ser tilbage på en tid, hvor hun ofte mistede fokus på kerneopgaven.

Claus Jørgensen taler ved Social Talks event: FIT i myndighed, og Leder i familieafdelingen, Gladsaxe Kommune

Socialrådgiveren som kilde til forandring

Er det vi gør hjælpsomt for dig og din familie? Sådan spørger rådgiverne i Gladsaxe. De vil have feedback på arbejdet fra børn og forældre – for at kunne gøre det rigtige for familien og for at blive dygtigere. Lyt til Claus´ egen personlige udviklingsrejse gennem 20 år i faget med udsatte børn og familier i myndighed.

Fra administration til relation – intro til FIT v. Line Dau

Fra administration til relation – intro til FIT

Line fortæller om hendes start som nyuddannet socialrådgiver i Gladsaxe Kommune. Hun er oplært i alle metoderne på børneområdet og da hun skulle introduceres til FIT, tænkte hun ”endnu en ting jeg skal bruge i mødet med børnene og forældrene”. Line øvede sig og lærte metoden.

Gruppe ved Social Talks event i Gladsaxe januar 2020