Samtaler blandt deltagerne er lige så vigtige som oplæg fra scenen. Vi starter samtaler og refleksioner, som fører til forandringer.

– Social Talks

Familien i Fokus

Tirsdag den 21. januar 2020 fra kl. 16-20 på Gladsaxe Bibliotek.

Gladsaxe Kommune har i mange år været optaget af at skabe en tidlig helhedsorienteret indsats på børneområdet, med et særligt fokus på tidlig opsporing af børn i risiko for udsathed og hurtig igangsætning af indsatser.

Til eventet tager vi afsæt i Gladsaxe Kommunes erfaringer og sætter lys på den tidlige opsporing af børn i risiko for mistrivsel. Vi ser blandt andet på, hvilken betydning, det har for trivslen, når der fokuseres på det gode forældresamarbejde. Eventet giver dig et helhedsorienteret indblik i det forebyggende arbejde med opsporing og konkrete bud på, hvordan forældresamarbejdet kan gribes an.

Køb billetter

Hvad forstår vi ved udsathed?

Med udgangspunkt i Marianne Skyttes mangeårige erfaring med udsatte mennesker sætter Marianne fokus på hvad vi kan forstå ved udsathed. Der bliver lagt særlig vægt på de strukturelle betingelser som påvirker udsathed.

Redskaber og metoder til at kortlægge børnegruppens trivsel er en nødvendighed

Tine fortæller om sin rejse ind i en daginstitution som leder. Her mødte hun nærmest en fuld gruppe af børn med store vanskeligheder. Hun fortæller om, hvordan der blev skabt struktur for, hvordan de arbejder med børnene pædagogisk.

Hvad lykkes vi med i Børnehuset Syd?

Selma fortæller personligt om sit arbejde med børn og forældre, hvad hun brænder for, gør og kan. Det unikke ved Selma er, at hun er udlånt fra PPR og arbejder i Børnehuset Syd som støttebooster – samme sted som Tine ovenfor.

Resiliens er viden om at klare sig på trods – hvordan kan vi bruge det i vores arbejde?

Ida introducere et nyt mindset i forhold til at forstå og arbejde med børns mistrivsel. Her skal vi gå fra ikke kun at sætte fokus på risikofaktorer, men gå meget mere over til at se på, hvad barnet skal udvikle sig i retning af - hvordan klarer barnet sig på trods.

Hvad er Social Talks?

Social Talks er en ny levende platform for videndeling til dig, der arbejder med børn. Vi afholder events, skaber dialog og deler faglig viden for at styrke den nødvendige indsats i forhold til børn i 0-6 års alderen og deres forældre.

Læs mere her

- Social Talks