- Social Talks

Tilmelding er åben

Nu udbyder Social Talks en række koncepter, som henvender sig til fagprofessionelle, ledere og frivillige, som er i kontakt med sårbare børn og familier. Få viden og ny kapacitet, der kan styrke dit arbejde for at gøre en større forskel for børn og familier.

Bliv vidensmægler

Der er så meget viden om velfærd og socialt arbejde. Og både dig og dine kolleger har enormt meget viden, som bør komme i spil i hverdagen. Det kræver en særlig struktur. På vidensmægleruddannelsen lærer du, hvordan du kan arbejde systematisk med det i din organisation.

Læs mere her 

Video Talks giver viden ben at gå på

Den 2. marts 2021 optager vi en række videoer, hvor I som organisation kan være med og få delt jeres vigtige viden nationalt om et eller flere emner. Oplægsholderen kommer igennem et intensivt træningsforløb, der starter sidst i januar 2021.

Læs mere her 

Lokalt læringsløft

Social Talks tilbyder et lokalt læringsløft, der kombinerer en vidensmægleruddannelsen med lokalt tilpasset forankring af læring i praksis – der inddrager hele arbejdspladsen. Målet er at gøre læring til en integreret del af jeres arbejdsfællesskab.

Læs mere her 

Netværksforløb om tidlig opsporing

Netværksforløbet sætter skarpt fokus på tidlig opsporing af børn i mistrivsel. Men hvad forstår vi ved tidlig opsporing og hvordan kan det gribes an og struktureres i daglig praksis blandt fagprofessionelle? Netværksforløbet sætter både fokus på viden, konkrete metoder og tilgange, men også på hvordan tidlig opsporing i høj grad handler om et stærkt samspil mellem almenområdet og specialområdet. Sundhedsplejen, daginstitutioner og skolerne spiller sammen med de kommunale forvaltninger en helt afgørende rolle i den tidlige opsporing af børn i mistrivsel.

Forløbet er relevant for både pædagoger og pædagogiske konsulenter, skolepersonale samt ledere af fx dagtilbud. Forløbet er også meget relevant for socialrådgivere, fagkonsulenter, faglige ledere og ledere i forvaltningerne. Det er særligt relevant for ledere, der ønsker at styrke den tidlige indsats lokalt i kommunen.

Læs mere her 

Netværksforløb om FIT i myndighed for familier

Forløbet er relevant for sagsbehandlere, fagkonsulenter og ledere på børne- og ungeområdet. Gladsaxe Kommune har som den første kommune haft rigtig gode erfaringer med at implementere FIT på myndighedsområdet. De har halveret klagesagerne, halveret antallet af foranstaltninger med tvang og halveret sygefraværet blandt medarbejderne. Social Talks tilbyder et netværksforløb med afsæt i generel viden om FIT som metode samt de konkrete erfaringer fra Gladsaxe Kommune. At bruge FIT på myndighedsniveau har ikke kun direkte betydning for børn og forældre, men i høj grad også medarbejdernes trivsel og oplevelse af at kunne gøre en faglig forskel for børn og familier fra et myndighedsperspektiv.

Forløbet er relevant for sagsbehandlere, fagkonsulenter og ledere på børne- og ungeområdet.

Læs mere her 

Videoer fra vores seneste event

Thomas Mackrill foredragsholder ved Social talks event: FIT i Myndighed. Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har fulgt Gladsaxe Kommunes implementering af FIT gennem de sidste 3 år.

Vejen frem i myndighedsarbejde med børn og familier

Kan man have en ikke-relation til et andet menneske, som man er sat i verden for at hjælpe? Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har fulgt Gladsaxe Kommunes implementering af FIT gennem de sidste 3 år.

Mette Kragh-Hvidberg foredragsholder ved Social Talks event: FIT i myndighed

Feedback som omdrejningspunkt for udvikling hos sårbare familier

Mettes start på området for udsatte børn og unge skete på et tidspunkt, hvor området var i stor forandring. Et nyt og tungt IT-system havde set dagens lys og så var der langvarige og tidskrævende visitationsprocesser. Hun ser tilbage på en tid, hvor hun ofte mistede fokus på kerneopgaven.

Claus Jørgensen taler ved Social Talks event: FIT i myndighed, og Leder i familieafdelingen, Gladsaxe Kommune

Socialrådgiveren som kilde til forandring

Er det vi gør hjælpsomt for dig og din familie? Sådan spørger rådgiverne i Gladsaxe. De vil have feedback på arbejdet fra børn og forældre – for at kunne gøre det rigtige for familien og for at blive dygtigere. Lyt til Claus´ egen personlige udviklingsrejse gennem 20 år i faget med udsatte børn og familier i myndighed.

Fra administration til relation – intro til FIT v. Line Dau

Fra administration til relation – intro til FIT

Line fortæller om hendes start som nyuddannet socialrådgiver i Gladsaxe Kommune. Hun er oplært i alle metoderne på børneområdet og da hun skulle introduceres til FIT, tænkte hun ”endnu en ting jeg skal bruge i mødet med børnene og forældrene”. Line øvede sig og lærte metoden.

Gruppe ved Social Talks event i Gladsaxe januar 2020