- Social Talks

Velkommen til
Social Talks

Social Talks målretter efteruddannelse til arbejdsfællesskaber på børneområdet. Vi henvender os til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer. Her på siden kan I se vores kommende hybridseminarer og tilmelde jer.

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

08.02.2023 kl. 14.30-16.50

Dette seminar sætter fokus på, hvorfor metakognitiv teori og metode bør være genstand for opmærksomhed, når det handler om at bryde kurven for psykisk mistrivsel blandt børn og unge i Danmark.

Læs mere her 

Hvad er den gode myndighedssamtale?

24.01.2023 kl. 13.00-15.30
07.03.2023 kl. 9.00-11.30

Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. Myndighedssamtalen er den primære nøgle til denne deltagelse. Til dette hybridseminar får i konkrete input til, hvordan I i højere grad og mere systematisk sikre gode myndighedssamtaler?

Læs mere her 

Unges privatøkonomiske trivsel – et element i vejledning af unge

26.01.2023 kl. 13.00-15.20

Når unges økonomi kommer ud af balance, giver det ikke alene stress og søvnløse nætter. Det øger også risikoen for frafald på ungdomsuddannelser. Deltag på seminaret og få inspiration og konkrete værktøjer til at hjælpe unge mod privatøkonomisk trivsel i vejlednings- og støttearbejdet på ungdomsuddannelserne, og i arbejdet omkring unge på kanten af uddannelse.

Læs mere her 

Familiebehandling – børn på tærsklen til anbringelse

Onsdag 07.06.23 kl. 09.00-11.30

Mange børnesagsbehandlere står ofte i et dilemma. Er det nødvendigt at anbringe barnet eller kan man udvikle forældrekompetencen og relationerne i familien? Skal man vælge en familieanbringelse? Vi får indblik i, hvad der kan få de mest belastede familier til at forblive samlet.

Læs mere her 

Hvordan kan kommunale myndighedssamtaler med børn og unge få et forskningsbaseret kvalitetsløft?

07.02.2023 kl. 13.00-15.30
21.03.2023 kl. 9.00-11.30

Alt for mange børn og unge oplever sig ikke hørt og inddraget i deres egen sag, når de er til samtale med deres sagsbehandler. Dette Seminar præsenterer et videobaseret redskab, der på et solidt forskningsgrundlag kan være med til at skabe kvalitet i myndighedssamtaler.

Læs mere her 

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole, hvordan griber vi det an?

01.02.2023 kl. 17.15-19.45
09.05.2023 kl. 17.15-19.45

Dette hybridseminar sætter fokus på det daglige forældresamarbejde i dagtilbud og skoler og kommer med bud på konkrete værktøjer, I kan benytte for at skabe en større tillid, bedre dialog og et konstruktivt samarbejde med forældrene i hverdagen.

Læs mere her 

Tidlig indsats i småbørnsfamilier

Onsdag 15.03.2023 kl. 09.00-11.30

Vi ved, at en både tidlig og ordentlig indsats overfor udsatte småbørnsfamilier forbedrer børns livsmuligheder. På dette hybridseminar dykker vi ned i, hvordan vi kan lave en god og rettidig indsats i arbejdet med gravide kvinder og familier med børn i alderen 0 til 6 år.

Læs mere her 

Børn og unges bro til positive fællesskaber

Onsdag 26.04.23 kl. 9.00-11.30

Hvordan bliver flere sårbare børn og unge en del af et positivt fællesskab? Vi undersøger en ny tendens i socialt arbejde. Erfaringen er, at langt mere er vundet ved at bygge bro til fællesskaber og at forberede fællesskaber på at inkludere medborgere. Men hvor sker det i praksis og hvordan?

Læs mere her 

Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen

Onsdag 31.05.2023 kl. 09.00 – 11.30

Forældresamarbejde kan være udfordrende. Der kan nemt opstå konflikter og modstand i samarbejdet om børnenes trivsel. Dette Seminar dykker ned i, hvordan man kan navigere i samarbejdet med forældre og vælge strategier som skaber mulighed for udvikling.

Læs mere her 

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt skolebørn?

Seminaret er afholdt. Har dette seminar interesse for jer, så kontakt os på mail@socialtalksonline.dk

Børn og unges mentale helbred er i frit fald. Målingerne bliver værre år for år på trods af, at vi aldrig har haft mere viden om det gode børneliv. Dette Hybridseminar belyser børn og unges mentale sundhed, hvor vi skal sætte ind og hvordan. Afsættet er børn og unge i grundskolen.

Læs mere her 

Trivsel og læring i plejefamilien

Seminaret er afholdt. Har dette seminar interesse for jer, så kontakt os på mail@socialtalksonline.dk

Alt for mange anbragte børn og unge klarer sig ikke godt i uddannelse og job. Dette Seminar dykker ned i erfaringer og metoder, der kan styrke læringen hos anbragte børn og unge i plejefamilier gennem øgede forventninger og nye rutiner i hverdagen.

Læs mere her 

Skolefravær – et fælles anliggende på skolen

Seminaret er afholdt. Har dette seminar interesse for jer, så kontakt os på mail@socialtalksonline.dk

Hvorfor mister en voksende gruppe af børn og unge lysten til at gå i skole? Dette Seminar belyser, hvordan vi indretter en tryg skole, hvor børn ikke oplever at blive ekskluderet og giver et praksisnært indblik i det relationsarbejde, det kræver, når børn har fravalgt skolen.

Læs mere her 

Helhedsorienteret indsats på beskæftigelsesområdet

Seminaret er afholdt. Har dette seminar interesse for jer, så kontakt os på mail@socialtalksonline.dk

Når mor eller far står udenfor arbejdsmarkedet, får det ofte konsekvenser for børnenes og familiens trivsel. Dette Seminar dykker ned i den store gevinst, der er i at samtænke tværgående indsatser på børne- og beskæftigelsesområdet.

Læs mere her 

Kommende hybridseminarer

  • Tidligt ind i familier med misbrug (stof eller alkohol)
  • Hvordan arbejder vi med netværksanbringelser?
  • Inddragelse og netværksopbygning i sårbare familier
  • Sårbare unges vej til at færdiggøre 9. klasse

Talks fra tidligere Events

Eleven i centrum for egen læring og trivsel

Helena var med fra start, da Tingbjerg skole og Fritid ville udvikle og styrke skolehjemsamarbejdet. Alle ansatte med lyst og engagement kunne deltage.

Virkelyst og vovemod på spil i praksisfaglighed

Lene formidler i sin talk, hvordan børn og unge lærer på forskellige måder. Hun illustrerer med eksempler, hvordan børn og unge også kan lære ved at bruge sanserne.