Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

08.02.2023 kl. 14.30-17.00

Tilmeld dig

Hvad handler dette hybridseminar om?

 • Seminaret sætter fokus på, hvorfor metakognitiv teori og metode er vigtigt i arbejdet med at bryde kurven for psykisk mistrivsel blandt børn og unge i Danmark.
 • Metakognitiv psykologi har fokus på, HVORDAN man forholder sig til stærke følelser og svære tanker. Det, som man tror om tanker, følelser og kropslige symptomer, er afgørende for, hvordan man håndterer dem.
 • Metoden giver fagprofessionelle en ny dimension i arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel og med psykiske lidelser som fx angst og depression.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Kulturelt er vi opdraget til at rette fokus på, HVAD vi tænker, når vi skal bearbejde og finde løsninger på problemer og mistrivsel.
 • Nyere forskning har vist, at dét, der er afgørende for, om vi udvikler psykisk mistrivsel og psykisk lidelse, ikke drejer sig om, HVAD vi tænker, men HVORDAN vi tænker.
 • Når de børn og unge, vi arbejder med, er ramt af ængstelighed og uro og livet føles unødvendigt hårdt og svært, så udfordrer vi normalt de bekymringer, de går med.
 • Vi lærer vores børn og unge at sætte ord på følelser og tanker og at blive gode til at “mærke efter”. Det gør vi, for det har vi lært er rigtigt. Det er det uden tvivl også, nogle gange.
 • Andre gange handler det om at gøre det modsatte – at stoppe med at vende og dreje følelser og tanker, både i de samtaler, som børn og unge fører med sig selv, hinanden og de professionelle.

Hvem er det relevant for?

 • Dette hybridseminar henvender sig til fagpersonale, der arbejder med mental- og følelsesmæssig sundhed i et stort perspektiv lige fra anbringelsesområdet, misbrugsområdet til almen- og specialskoleområdet.

Talks

Michelle Vinzents, Tidligere leder af en kommunal døgnbehandlingsinstitution, landets første med en metakognitiv behandlingsprofil.

 • Michelle har arbejdet i det socialfaglige felt i 25 år og har gennem de seneste 12 år ledet medarbejdere til at præstere bedre i opgaven med at nedbringe psykisk mistrivsel hos anbragte børn og unge.
 • Michelles talk er en fortælling, der udfordrer nuværende forståelse af den menneskelige psyke og giver os indblik i, hvordan metakognitiv teori og metode kan være hjælpsom for de børn og unge, der ikke profiterer af de faglige indsatser, vi normalvis tilbyder dem.

Camilla Stimose, socialpædagog, certificeret MCT-terapeut og medstifter af Zentmose & Partners.

 • Camilla har 11 års erfaring med det specialiserede døgnområde og har gennem årene forfinet sit dialogbaserede udviklingsarbejde med børn, unge og voksne i sårbare situationer.
 • Camilla giver i sin talk et praksisnært perspektiv på, hvordan metakognitiv forståelse og metode kan anvendes til at reducere psykisk mistrivsel – et eksempel, der taler ind i både almenområdet og i det specialiserede område.

Hvorfor skal I være med?

 • I skal med fordi, nogle opgaver er særlig svære at lykkes med og fordi, I ønsker inspiration til at løse dem på en ny og skånsom måde.
 • Samtidig er I nysgerrige på, hvordan det metakognitive paradigme har sin plads i det socialfaglige felt.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler undervejs i seminaret.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Vi streamer oplægget (talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks