- Social Talks

Hybridseminar

Social Talks formidler viden om børneområdet på en helt ny måde. Vi henvender os til arbejdsfællesskaber af fagprofessionelle, som ønsker at øge trivslen blandt børn og unge ved at løfte den faglige handlekraft i fællesskab. Her på siden kan I se vores kommende hybridseminar og tilmelde jer.

Trivsel og læring i plejefamilien

30.08.2022 kl. 9.00-11.20

Alt for mange anbragte børn og unge klarer sig ikke godt i uddannelse og job. Dette Seminar dykker ned i erfaringer og metoder, der kan styrke læringen hos anbragte børn og unge i plejefamilier gennem øgede forventninger og nye rutiner i hverdagen.

Læs mere her 

Hvad er den gode myndighedssamtale?

13.09.2022 kl. 15.00-19.00

Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. Myndighedssamtalen er den primære nøgle til denne deltagelse. Til dette event får i konkrete input til, hvordan I i højere grad og mere systematisk sikre gode myndighedssamtaler?

Læs mere her 

Børneinddragelse i myndighedsudøvelse

20.09.22 kl. 9.00-11.20

En erfaren socialrådgiver og en tidligere anbragt ung deler deres syn på kompetent og god børneinddragelse i familieafdelingerne. Dette Seminar giver et bredt indblik i, hvad skal der til for at skabe den, og hvad det kræver af praktikeren og af organisationen.

Læs mere her 

Skolefravær – et fælles anliggende på skolen

20.09.2022 kl. 14.30-16.50

Hvorfor mister en voksende gruppe af børn og unge lysten til at gå i skole? Dette Seminar belyser, hvordan vi indretter en tryg skole, hvor børn ikke oplever at blive ekskluderet og giver et praksisnært indblik i det relationsarbejde, det kræver, når børn har fravalgt skolen.

Læs mere her 

Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen

27.09.2022 kl. 13.00-15.20

Forældresamarbejde kan være udfordrende. Der kan nemt opstå konflikter og modstand i samarbejdet om børnenes trivsel. Dette Seminar dykker ned i, hvordan man kan navigere i samarbejdet med forældre og vælge strategier som skaber mulighed for udvikling.

Læs mere her 

Familiebehandling – børn på tærsklen til anbringelse

11.10.2022 kl. 13.00-15.20
22.11.2022 kl. 09.00-11.20

Mange børnesagsbehandlere står ofte i et dilemma. Er det nødvendigt at anbringe barnet eller kan man udvikle forældrekompetencen og relationerne i familien? Skal man vælge en familieanbringelse? Vi får indblik i, hvad der kan få de mest belastede familier til at forblive samlet.

Læs mere her 

Børnesynets betydning i arbejdet med børn og unge i dagtilbud, skoler og specialtilbud

Dato kommer snarest

Børnesynet har afgørende betydning for den udvikling, man kan skabe og de pædagogiske handlemuligheder, man kan få øje på i praksis. Seminarets to førende eksperter deler ud af deres viden med afsæt i praksisnære eksempler og konkrete værktøjer, som kan bruges direkte i arbejdet med børnene.

Læs mere her 

Børn og unges bro til positive fællesskaber

06.09.2022 kl. 9.00-11.20

Hvordan bliver flere sårbare børn og unge en del af et positivt fællesskab? Vi undersøger en ny tendens i socialt arbejde. Erfaringen er, at langt mere er vundet ved at bygge bro til fællesskaber og at forberede fællesskaber på at inkludere medborgere. Men hvor sker det i praksis og hvordan?

Læs mere her 

Et barn i mistrivsel?

Dato kommer snarest

Hvordan skal man tænke og handle i kontakten med børn, der viser tegn på mistrivsel, så en tidlig indsats kan sættes i gang? Seminaret stiller skarpt på redskaber og metoder, der kan skabe en struktur for det pædagogiske arbejde samt ny forskning om resiliens og socialt arbejde.

Læs mere her 

FIT i myndighed på børneområdet

Dato kommer snarest

FIT (Feedback Informed Treatment) er en metode, der direkte understøtter samarbejdet og kontakten mellem udsatte børn, unge og forældre – og sagsbehandler. Seminaret giver indsigt i, hvordan det systematiske arbejde med feedback fra familierne kan udvikle praksis, og hvor forandringen bliver skabt for børn og forældre.

Læs mere her 

Helhedsorienteret indsats på beskæftigelsesområdet

Dato kommer snarest

Når mor eller far står udenfor arbejdsmarkedet, får det ofte konsekvenser for børnenes og familiens trivsel. Dette Seminar dykker ned i den store gevinst, der er i at samtænke tværgående indsatser på børne- og beskæftigelsesområdet.

Læs mere her 

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt skolebørn

15.09.2022 kl. 9.00-11.20
21.09.2022 kl. 14.30-16.50
04.10.2022 kl. 14.30-16.50
12.10.2022 kl. 9.00-11.20

Børn og unges mentale helbred er i frit fald. Målingerne bliver værre år for år på trods af, at vi aldrig har haft mere viden om det gode børneliv. Dette Hybridseminar belyser børn og unges mentale sundhed, hvor vi skal sætte ind og hvordan. Afsættet er børn og unge i grundskolen.

Læs mere her 

Tidlig indsats på børneområdet

Dato kommer snarest

Seminaret stiller skarpt på, hvordan den tidlige indsats organiseres, og hvilket ansvar, det kræver at skabe en stærk tværfaglig indsats, hvor børn i mistrivsel gribes tidligt. I får indsigt i, hvad det er for et skift, der skal til og hvilke konkrete skridt, man kan tage.

Læs mere her 

Kommende hybridseminar i 2022

  • Fritidsjobs i ungeindsatsen
  • Familiebehandling – mor/far/barn-anbringelse
  • Tidligere og bedre ind i familier med misbrug (stof eller alkohol)
  • Kvalitet i samtaler med udsatte unge
  • Forældresamarbejde i dagtilbud og skoler
  • Low Arousal og magtanvendelser
  • Risikofaktorer og arbejdet i småbørnsfamilier
  • Myndighedsrollen på børneområdet
  • Sammenhæng mellem myndighed og civilsamfund
  • Inkluderende fællesskaber i skolen

Talks fra tidligere Events

Eleven i centrum for egen læring og trivsel

Helena var med fra start, da Tingbjerg skole og Fritid ville udvikle og styrke skolehjemsamarbejdet. Alle ansatte med lyst og engagement kunne deltage.

Virkelyst og vovemod på spil i praksisfaglighed

Lene formidler i sin talk, hvordan børn og unge lærer på forskellige måder. Hun illustrerer med eksempler, hvordan børn og unge også kan lære ved at bruge sanserne.