Social Talks – en almennyttig forening

Hybridseminar

Social Talks udbreder viden og skaber efteruddannelse på børneområdet på en helt ny måde. Vi henvender os til arbejdsfællesskaber, som arbejder for at øge trivslen blandt børn og unge ved at løfte den faglige handlekraft i fællesskab. Her på siden kan I se kommende hybridseminarer og tilmelde jer.

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 1

Første seminar ud af to om Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Tilmeld dig

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Tilmeld dig

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt eleverne på ungdomsuddannelser?

Få inspiration til, hvordan I kan styrke unges mentale sundhed via et gratis online-seminar.

Tilmeld dig

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 2

Andet seminar ud af to om Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Tilmeld dig

Metakognitiv metode i arbejdet med børn og unge i mistrivsel

Metakognitiv metode kan en ny dimension i arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel for fagprofessionelle.

Tilmeld dig
  • Gratis

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Tilmeld dig

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt skolebørn?

Dette Hybridseminar belyser børn og unges mentale sundhed, hvor vi skal sætte ind og hvordan.

Seminaret er afholdt

Hvad er den gode myndighedssamtale?

Til dette Hybridseminar får i input til, hvordan I i højere grad og mere systematisk sikre gode myndighedssamtaler.

Seminaret er afholdt

Unges privatøkonomiske trivsel - et element i vejledning af unge

Når unges økonomi kommer ud af balance, øger det risikoen for frafald på ungdomsuddannelser.

Seminaret er afholdt

Børn og unges bro til positive fællesskaber

Positive fællesskaber er afgørende for sårbare børn og unges trivsel. Hvordan hjælper vi dem

Seminaret er afholdt

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole, hvordan griber vi det an?

Dette hybridseminar sætter fokus på det daglige forældresamarbejde i dagtilbud og skoler.

Seminaret er afholdt

Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen

Hvordan man kan navigere i samarbejdet med forældre og vælge strategier som skaber mulighed for udvikling.

Seminaret er afholdt

Familiebehandling – børn på tærsklen til anbringelse

Hvordan kan man arbejde terapeutisk med hele familien og skabe forudsætninger for, at familien kan forblive samlet.

Seminaret er afholdt

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Seminaret er afholdt

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge?

Dette seminar har fokus på Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Seminaret er afholdt

Helhedsorienteret og tidlig indsats i småbørnsfamilier - når familiens stemme er i centrum

Dette Hybridseminar er for ansatte på Bornholm.

Seminaret er afholdt

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 1

Første seminar ud af to om Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Seminaret er afholdt
  • Gratis

Den akutte anbringelse – hvad med forældrene?

Faglig Formiddag inspirerer dig med viden, du kan bruge i din praksis i arbejdet med børn, unge og familier.

Seminaret er afholdt

Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Dette Seminar gå tæt på de børnefamilier, der lever med et problematisk misbrug. Hvad gør vi for at hjælpe?

Seminaret er afholdt

Housing First – hvordan imødegår vi hjemløshed blandt unge? Del 2

Andet seminar ud af to om Housing First, en metode til at bekæmpe hjemløshed blandt unge.

Seminaret er afholdt

Netværksanbringelser – når nogen har betydning for børn

Hvorfor er det relevant at arbejde mere systematisk med netværksanbringelser og hvad indebærer det?

Seminaret er afholdt

Helhedsorienteret og tidlig indsats i småbørnsfamilier - når familiens stemme er i centrum

Hvordan tager vi nye, radikale skridt i det socialfaglige arbejde med småbørnsfamilier i udsatte positioner.

Seminaret er afholdt
  • Gratis

Helhedsorienteret indsats i beskæftigelsesindsats og familieafdeling

Faglig Formiddag inspirerer dig med viden, du kan bruge i din praksis i arbejdet med børn, unge og familier.

Seminaret er afholdt
  • Gratis

Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt små børn?

Få inspiration til, hvordan I kan styrke små børns mentale sundhed gennem et gratis online-seminar.

Seminaret er afholdt

Bliv medlem af Social Talks og få adgang til alle vores hybridseminarer og events

Social Talks henvender sig til jer, der arbejder tæt på børn, unge og deres familier. Få ny viden og kapacitet, der kan styrke jeres arbejde og skabe positive forandringer.

Søg