Børneinddragelse i myndighedsudøvelse

Seminaret er afholdt.

Har dette seminar interesse for jer, så kontakt os på mail@socialtalksonline.dk

Hvad handler dette seminar om?

 • Den erfarne socialrådgiver og den tidligere anbragte unge deler deres syn på kompetent og god børneinddragelse i familieafdelingerne.
 • Vær med og få indblik i, hvad skal der til for at skabe den, og hvad det kræver af praktikeren og af organisationen.
 • Deltag i en styret samtale med dine kolleger eller andre praktikere, hvor I deler erfaringer til at skabe forandring i hverdagen.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Vi bliver mere og mere bevidste om, at børn skal lyttes til og inddrages i egen sag.
 • Men hvordan gør man det? Hvad vil det sige? Hvad kan I gøre?
 • I dette Seminar får I konkrete input til, hvordan I griber arbejdet an og hvad der er vigtigt at lægge vægt på. Inddragelsen af barnet rummer ofte nøglen til en positiv udvikling i deres liv.
 • Ledere får metoder til, hvordan ledelsen og organisationen understøtter god børneinddragelse i hverdagen.

Hvem er det relevant for?

 • Ansatte i familieafdelinger, herunder myndighedsrådgivere, fagprofessionelle i foranstaltninger og ledere.
 • Medarbejdere og ledere i Familieretshuset og Socialtilsyn.
 • Pædagoger, pædagogiske ledere, skolelærere og skoleledere i forhold til at deltage i og organisere tværfagligt samarbejde.
 • Undervisere og studerende på socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen.

Talks

Jette Larsen, seniorkonsulent hos Børns Vilkår

 • Hvordan kan vi understøtte, at barnet og barnets perspektiv inddrages i myndighedsarbejdet?
 • Jette giver et helhedsperspektiv på, hvad god inddragelse kræver af alle – den enkelte rådgiver, lederen, organisationen og uddannelsen.

Emma-Luna Löwe Jensen, tidligere anbragt ung og nu frivillig i De Anbragtes Vilkår

 • Hvad betyder det at blive inddraget i egen sag og at blive lyttet til?
 • Emma-Luna deler sine personlige erfaringer omkring, hvor betydningsfuld børneinddragelsen er, og hvad det vil sige at blive inddraget.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag, og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til de metoder, der virker og indblik i, hvordan man ikke skal gøre.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer. Eller I deltager online hver især.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller i et online break-out room med andre deltagere.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks