Børn og unges bro til positive fællesskaber

Onsdag 26.04.23 kl. 9.00-11.30

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Sårbare børn og unge er ofte ikke en del af et positivt fællesskab. De kan være isoleret fra at deltage fx at gå til fodbold eller at komme i en klub.
 • Samtidigt ved vi, at det at høre til i et fællesskab betyder, at man ”vokser”. Man får venner, man kan spejle sig i og lave noget sammen med.
 • Det har stor betydning for ens selvværd og udvikling som menneske.
 • At hjælpe børn og unge ind i et positivt fællesskab er en vigtig mission i arbejdet med sårbare familier. Grebet rigtigt an er det forebyggende potentiale vidtrækkende.
 • Positive fællesskaber findes uden for den kommunale myndighedsafdeling, fx i skoler, klubber, foreninger, online-fællesskaber.
 • Broen bygges ved, at kontaktpersonen eller en sagsbehandler besøger positive fællesskaber med den unge. Det styrker deres udvikling og kan almengøre evt. problemer.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • I årevis har vi iværksat foranstaltninger som fx kontaktpersoner, familiebehandling, mv. De er vigtige i arbejdet med sårbare børn for at komme sociale problemer til livs.
 • Samtidigt bliver vi mere og mere bevidste om et stort potentiale i, at børn og unge får del i fællesskaber, både formelle og uformelle.
 • Det kan bane vej for fysisk aktivitet, som fører til bedre trivsel og venskaber.
 • Det kan give adgang til uddannelse, som er kompetencegivende og medfører job.
 • At arbejde systematisk med fællesskaber må have høj prioritet i sagsbehandleres og udføreres arbejde med familierne.
 • Det er genveje til, at børn og unge lykkes på sigt.

Hvem er det relevant for?

 • Sagsbehandlere i myndighed og personale, der arbejder som foranstaltninger enten som kontaktpersoner, familiebehandlere mv.
 • Ledere, teamledere og koordinatorer for at styrke metodeudvikling og understøtte en adfærd, der bygger bro mellem børn og unge og positive fællesskaber.

Talks

Mikkel Primdahl Sams Nielsen og Christine Ejrup Larsen, kontaktpersoner i Brobyggerne, Center for Socialpædagogik og psykiatri.

 • Mikkel og Christine arbejder i mellemrummet mellem det sociale og positive fællesskab og de børn og unge, som ligger derhjemme og er allermest isoleret.
 • Det er børn og unge med psykiske vanskeligheder og belastningsreaktioner, ADHD og autisme. De er blevet mindre deltagende i civilsamfundet.
 • Mikkel og Christines opgave er at få dem tilbage i civilsamfundet.
 • Mikkel og Christine fortæller om, hvordan de arbejder med børn og unge, både individuelt og i grupper.
 • De arbejder for at forebygge anbringelser og de brobygger med unge, som er inde i psykiatrien.
 • De går sammen med dem og tager skridtene sammen.

Maria Ilievski, myndighedssocialrådgiver, Den Korte Snor, BBU Nørrebro-Bispebjerg, Kø-benhavns Kommune.

 • Den Korte Snor er afgrænset til at arbejde med unge, der er kriminalitetstruet, kriminelle eller har en uroskabende adfærd. Målgruppen er fra 10-18 år.
 • Maria fortæller om, hvordan hun arbejder med at bygge bro mellem unge og skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • Ofte har de unge udfordringer i almenskolen og en stor del af arbejdet handler om at skabe alternative skoleforløb for de unge fx med brug af praktik.
 • Maria arbejder i marken tæt på den unge og i tæt dialog med aktører for at finde positive løsninger.
 • Vi får indblik i, hvordan hun mestrer dette arbejde og det store potentiale.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af to styrede samtaler, som finder sted under Seminaret.
 • Få konkrete idéer til at tage imod virksomme metoder.
 • Seminaret viser en vej til, hvordan fagpersoner i praksis, herunder ledelse, kan gribe mindset og metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks