4. MARTS. 2020

Dialogisk læsning
– En effektiv metode

Forestil dig en bakke med sne på. Jo større snebolden er på toppen af bakken, jo større mulighed har den for at trille sig stor på vej vejen nedad. Sådan er det også med sprog. Jo mere sprog, et barn kan i forvejen, jo nemmere bliver det at lære mere. Det fortæller Dorthe Bleses om i denne video. Hun tager også tilhørerne med gennem en sjov leg, som gør det tydeligt, hvor svært det kan være at begå sig sprogligt, hvis man ikke har forudsætningerne. Dorthe forklarer, hvordan sprog spiller en fundamental rolle for, hvordan vi klarer os i dette liv og hvordan at det faktisk starter tidligt i livet – allerede ved 2-års alderen opstår der et sprogligt gab mellem børn. Det gør sig især gældende for anbragte børn udenfor hjemmet. Den gode nyhed er, at det kan vi ændre på. Dorthe fortæller om, hvad man kan gøre derhjemme og går i dybden med metoden dialogisk læsning, som har vist sig at gøre en særlig forskel mellem barnet i plejefamilien og plejeforældrene. Metoden er også meget relevant for børn i alle familier. Se videoen, som også byder på levende eksempler på, hvordan sprog helt bogstaveligt talt er foder for børns hjerner.

VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Profil billede af Dorthe Bleses Professor, Trygfondens Børneforskningscenter og foredragsholder ved Social talks event: Læring og trivsel i plejefamilien
Dorthe Bleses

Professor, Trygfondens Børneforskningscenter

https://www.linkedin.com/in/dorthe-bleses-421973b/

Flere videoer

Agi Csonka ved Social Talks event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring

Hvorfor skal læring foregå i hjemmet?

Trods lige adgang til uddannelse er der en tæt sammenhæng mellem forældres baggrund og hvordan deres børn klarer sig i skolen. Den forskel starter tidligt og fortsætter hele vejen op. Derfor har forskerne dykket ned i, hvad der sker i børnenes hjem.

Kirstine Mandrup Pedersen, frivillig i De Anbragtes Vilkår og foredragsholder ved Social talks event: Læring og trivsel i plejefamilien

Hvad skolegang betød for mig i min plejefamilie?

Hør i denne talk Kirstines personlige fortælling og refleksioner om at vokse op i en plejefamilie og hvad der havde betydning for, at hun fik rammer og støtte til en god skolegang.