Event på Campus Carlsberg KP

Om Social Talks

Social Talks er en almennyttig forening, der er sat i verden for at bidrage til at løse et voksende samfundsproblem: Vi har aldrig haft mere viden om det gode børneliv og alligevel har vores børn og unge aldrig været i større mistrivsel. Udfordringen er at finde ud af, hvordan ny viden og brugbare erfaringer bliver gjort tilgængelige og omsat af de mange praktikere, der arbejder med børnene i hverdagen.

Vi tror på, at løsningen er at få efteruddannelse så tæt som muligt på de konkrete arbejdsfællesskaber omkring børn, unge og deres familier – familieafdelingen, daginstitutionen, specialtilbuddet, skolen, opholdsstedet, plejefamilien mv.

Vores metoder er målrettet til at skabe efteruddannelse i arbejdsfællesskabet på arbejdspladsen. Vi tror på, at ny viden først bliver meningsfuld og skaber mulighed for forandring, når den bliver koblet direkte til de konkrete børn og familier, som de fagprofessionelle har ansvar for. Den kobling er en kollektiv opgave, som skal varetages i fællesskab.

Vores mål er at løfte trivslen for børn og unge i Danmark. Det gør vi ved at udbrede og forankre viden, hvor der er mest brug for den. Vi henvender os derfor til de mere end 250.000 fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge, deres forældre og familier hver dag.

I 2022 afholder Social Talks 68+ nye Seminarer ud fra vores læringsformat med talks og Facilitatorskole. Vores mål er at nå 3.400 fagprofessionelle i år og derigennem påvirke og forbedre livet for mere end 10.000 børn, unge og familier.

Social Talks holder til i FishTank i Ingerslevsgade, København.


Vi laver også talks uden events. Det gør vi fordi det kan havde et hurtigere aftræk, det foregår uden eventforberedelser og er derfor mindre om kosteligt, men stadig vigtigt. Her er det Ulla der er ved at gå i gang i vores studie på KP i København.

Hvilke organisationer står bag?

Social Talks er en almennyttig forening stiftet af syv organisationer, der deler vores vision om at nytænke videndeling som en vej til at udvikle og styrke velfærden:

  • Socialt Udviklingscenter SUS
  • Metodecentret
  • Dansk Socialrådgiverforening
  • De Anbragtes Vilkår
  • LIVSVÆRK
  • Det Sociale Netværk
  • Fri Af Misbrug

Bliv medlem af Social Talks

I kan købe et medlemskab til Social Talks Seminarer for 875 kr. per medarbejder per kalenderår, og så kan I deltage i alle de Seminarer, I ønsker. Hvis I ønsker at afprøve, om det er noget for jer, eller allerede har deltaget i 1-2 Seminarer – så trækker vi det fra medlemsprisen i 2022.

Det er et mål for Social Talks at holde prisen for deltagelse så lav som muligt. Vi ønsker en pris, der gør det muligt for en institutionsleder, en afdelingsleder og andre ledere ude i front at tilmelde et arbejdsfællesskab uden at skulle søge tilladelse højere oppe i organisationerne.

Medlemskab kan I tegne ved at sende en mail til mail@socialtalksonline.dk med angivelse af antal personer. Herefter modtager I informationer fra os.


Konference med Social Talks

Samarbejd med Social Talks

I Social Talks samarbejder vi både med de udøvende organisationer på børneområdet som skoler, børn og familie afdelinger, daginstitutioner, opholdssteder og lignende, når det handler om at formidle viden ud i forreste led.

Vi samarbejder også med fonde, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, når det handler om at formidle vigtige erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter ud til praktikerne i front på børneområdet.
Nedenfor er der et par eksempler på hvordan et samarbejde med os kan se ud:

Kommuner
BBU (Borgercenter Børn og Unge) i København står bag udviklingen af 10 nye Seminarer, som vi udvikler i samarbejde med medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger.

Her er altså ikke tale om, at vi leverer Seminarer defineret af ledelsen i forvaltningen, men om Seminarer som sagsbehandlere, myndighedsrådgivere og familiebehandlere selv har efterspurgt.

Vi har derfor gennemført en række workshops og samtaler med en lang række medarbejder og deres nærmeste ledere.

Alle medarbejdere i BBU kan deltage i disse Seminarer.

Seminarerne vil også indgå i Social Talks’ åbne program, så alle familieafdelinger landet rundt kan få adgang til denne viden.

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner
Institut for Socialrådgiveruddannelsen i København har skabt et stort forskningsprojekt omkring kvalitet i myndighedssamtaler med unge. De har set på metaforskningen og har med baggrund i den gennemført et veldokumenteret forskningsforløb med en række kommuner.

Det er der kommet nogle rigtigt relevante erfaringer og metoder ud af.

Trygfonden har støttet Social Talks i et samarbejde med forskningsprojektet med midler til at formidle erfaringerne.

Resultatet bliver dels et stort fysisk event og seks Seminarer i løbet af sommeren 2022.


Viden bliver socialiseret i møde over kaffen

Social Talks Forum

Social Talks Forum er et netværk for organisationer, der er optaget af, hvordan vi som samfund kan blive dygtigere til at formidle og forankre viden i praksis på velfærdsområderne. Der er i dag 26 organisationer, der deltager i Social Talks Forums to årlige møder.

Spørgsmålet om at få viden udbredt har aldrig været mere presserende end i dag. Når vi alene ser på børneområdet, så eksploderer mængden af viden i disse år. Det betyder, at behovet for efteruddannelse er stigende. Samtidigt er de offentlige udgifter til efteruddannelse faldet med 56 procent i årene 2009 til 2019. Det stiller os i den paradoksale situation, at på trods af, at der aldrig har været mere viden til rådighed for praktikere på børneområdet, så bruger vi historisk få ressourcer på at omsætte denne viden ude i praksis, hvor den kan gøre størst gavn for børn, unge og deres familier. Det vel og mærke samtidigt med, at vi tilfører flere og flere midler til forskning og udvikling af ny viden og metoder på området.

Formålet er med afsæt i børneområdet at indsamle viden og dokumentation for, hvad der virker i forhold til at nytænke udbredelse, formidling og forankring af viden. Vi dykker ned i tilgængelige data og lovende metoder, som vi indsamler og formidler i rapporter, der lægger op til vores møder i Forum.

Som medlem får I indsigt i metoder og erfaringer, I kan bringe hjem til jeres egne organisationer. Samtidigt bidrager alle medlemmer med egne erfaringer, udfordringer og dilemmaer, som øger vores muligheder for at skabe nye erkendelser og løsninger i fællesskab.

Social Talks Forum er relevant for organisationer, medarbejdere, ledere, mv., der arbejder med at udbrede, formidle og forankre viden på velfærdsområderne. Det koster 7.500 kr. årligt. Det indeholder to årlige halvdagsmøder og to rapporter.

Vil I vide mere eller ønsker at tilmelde jer Social Talks Forum, så skriv til Niels Christian Barkholt på e-mail: ncb@socialtalksonline.dk


Evaluering og dokumentation af vores indsats

I Social Talks har vi indgået en aftale med analysevirksomheden Social Respons at følge vores indsats over de næste fire år.

Social Respons er specialiseret i effektmålinger på det sociale område. Social Respons skal undersøge den direkte brugertilfredshed med et mål om at bistå Social Talks i løbende at udvikle og tilpasse et skarpt læringskoncept.

Som det vigtigste vil Social Respons også undersøge den effekt, som Social Talks’ læringskoncept har for de børn, unge og familier, som alle de deltagende fagprofessionelle og arbejdsfællesskaber arbejder med til hverdag.


Social Talks tidligere events

I Social Talks har vi udviklet vores metode gennem en lang række aktiviteter og events. Se mere her


Social Talks samarbejdspartnere

Social Talks samarbejder med kommuner, fonde, forsknings- og undervisningsinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, virksomheder og myndigheder over hele landet.

fortællekunsten 154x98

- Social Talks