Om Social Talks

Social Talks nytænker videndeling og bygger bro mellem forskning og praksis til gavn for sårbare børn og unge. Vi oversætter og deler viden, så viden bliver spredt og opnår forankring på modtagernes præmisser. Vi udvikler en ny infrastruktur med events, talks, digital videoplatform og netværk for formidling og læring om bedste nye praksis. Formålet er at gentænke velfærd og at bidrage til et bredt velfærdsløft gennem videndeling.

Med inspiration fra det verdenskendte TED Talk skaber Social Talks events, hvor korte, vidensbaserede og passionerede fortællinger fra praktikere, forskere, beslutningstagere og brugere bider sig fast, starter samtaler og skaber forandring.

Social Talks er en levende tværfaglig platform til alle, der arbejder med børn, unge og familier. Det gælder pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, jordemødre, socialpædagoger, mv., såvel som studerende og undervisere på professionsuddannelserne, ledere og politikere i den offentlige sektor samt frivillige og professionelle i NGO’er.


Rækkevidde

Social Talks har eksisteret online siden oktober 2019 og har allerede en stor trafik på sitet.

Videoer og læringskit bliver eksponeret og skaleret bredt på tværs af landet og ned i forskellige faglige kontekster hos pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker, socialpædagoger, mv.

13 min

Social Talks’ videoer har et højt visnings-gennemsnit på 13 minutter.

37.000 visninger

Social Talks har indtil nu opnået 37.000 visninger.


Det unikke, der skal til, for at viden kan spredes og komme i ny anvendelse er, at det bliver formet som historier, der skaber billeder og identifikation hos modtagerne. Det sker gennem korte, vidensbaserede og passionerede fortællinger fra praktikere, forskere, beslutningstagere og brugere.

Historierne bider sig fast, starter samtaler og skaber dermed forudsætningerne for ny adfærd og forandring. Det er selve formålet med forskningen, men alt for sjældent får forskningen et liv i praksis efter forskningsprocessen, er slut. Det sørger vi for i Social Talks.

Oplæggene bliver filmet og gjort tilgængelige her på sitet og gennem sociale medier. Det viser omverden, hvad velfærden og det sociale arbejde er gjort af. Det vil bidrage til, at endnu flere unge identificerer sig med arbejdet og bliver motiveret for at blive enten pædagog, socialrådgiver, lærer, mv.

Her på siden finder man også værktøjer og øvelser, der kan understøtte praktikere, ledere og frivillige i at omsætte den præsenteret viden fra videoerne til praksis. Vi ser her kimen til en ny form for læring og efteruddannelse. Det foregår praksisnært og som en integreret del af hverdagen.

Social Talks kan sættes i forlængelse af enhver proces, som består af udvikling af ny viden eller som adresserer en bestemt udfordring. Både udviklingsprocesser, som foregår i kommunernes praksis samt forskningsprocesser, hvor ny viden skal skaleres og forankres i praksis, når resultaterne foreligger.

“Social Talks laver samarbejder med kommuner, forskningsinstitutioner, NGO’er og andre aktører om praksisnære events relateret til tidlig indsats rettet mod børn, deres familier og netværk.”

Oplæg ved Social Talks event 17 september 2019

Sårbare børn og familier har brug for tidlig hjælp og støtte. Den gode forskning på området finder sjældent ud til dem, der er i direkte kontakt med børnene og familierne. De bedste praksisser på tværs af landet bliver sjældent delt mellem kommunerne. Praktikere savner kompetenceudvikling og nye tilgange. Disse udfordringer imødegår Social Talks med en tværprofessionel og tværsektoriel platform, der sætter viden og erfaringer fra området anderledes i spil for at opnå ny gennemslagskraft.

Foreningen Social Talks

Social Talks er stiftet som forening den 15. januar 2021 af 7 organisationer, som deler visionen om at gentænke og styrke velfærd for sårbare mennesker gennem videndeling.

De 7 organisationer er:

  • LIVSVÆRK
  • Dansk Socialrådgiverforening
  • Socialt Udviklingscenter SUS
  • Metodecentret
  • Det Sociale Netværk
  • Fri af Misbrug
  • De Anbragtes Vilkår

- Social Talks