Om Social Talks Seminar

Et Social Talks Seminar udbreder viden og skaber læring i et hybridformat – det vil sige, at det foregår både online og fysisk. Et Seminar varer 2 timer og 20 minutter.

Seminarets opbygning
Vi tilstræber at have hele arbejdsfællesskaber med for at skabe en kollektiv udvikling og forandring.

Som deltagere sidder I fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi to oplæg (talks) ud til jer. I med i grupper fra en PC-skærm eller fra et TV i et eller flere mødelokaler.

Når I har set to talks i forlængelse af hinanden, har I fysisk på arbejdspladsen samtaler i jeres medarbejdergruppe. Her reflekterer I sammen over de talks, I har set, i lyset af egne praksiserfaringer. Se illustration af drejebog nedenfor.

Samtalerne bliver styret af en facilitator, som vi finder blandt jer, for at skabe høj kvalitet i refleksioner og læring. Denne facilitator har vi trænet i opgaven inden seminaret gennem et online kursus. Det varer blot 45 min. For hver 6 medarbejdere, der er tilmeldt fra jer, skal vi bruge en facilitator.

Efter de to talks har I først en “lærende samtale” i jeres arbejdsfællesskab. Derefter er der en online opsamling på hovedpointer mellem oplægsholdere, facilitatorer og alle deltagere.

Derefter har I det, vi kalder for en “produktiv samtale”. Her drøfter I, om den nye viden giver anledning til at forandre stort eller småt i jeres praksis samt hvilke aftaler, der er brug for i hverdagen for at kunne gøre det.  Derefter laver vi en opsamling mere, hvor vi får nogle af de konkrete bud frem fra grupperne til fælles inspiration. Derefter rundes seminaret af.

Seminaret veksler mellem oplæg (online), styrede samtaler i grupper (fysisk) og fælles opsamlende dialog (online).

Talks
Seminaret præsenterer relevante og aktuelle erfaringer fra praksis og forskning. Oplægsholderne er fagfolk med hands-on erfaring, som alle brænder for at lykkes med de børn og familier, de har mellem hænderne.

I skal ikke forvente power points, procenttal eller modeller. I skal derimod forvente mennesker af kød og blod, der – som jer – knokler for at gøre en forskel hver dag. Det kan være pædagogen, socialrådgiveren, læreren, forælderen, den tidligere anbragte, en forsker eller en leder.

Et Seminar har 4 faser

Deltag fra arbejdspladsen
Social Talks skaber efteruddannelse direkte ud i praksis gennem online Seminarer. På arbejdspladsen kan I tilgå viden og læring i arbejdstiden. Det foregår uden transport, vikardækning mv.

Alle med interesse i et specifikt emne inden for børneområdet kan deltage fra det faglige ståsted, I har hos jer. Social Talks Seminarer er lettilgængelige, alle kan deltage samtidigt og i grupper på arbejdspladsen, og det er en mulighed for, at ny viden og læring kan trænge ind i praksis i en ofte meget travl hverdag. For at opnå læring sker der en høj grad af deltagerinvolvering. Samtidigt får I kompetencer lokalt til at facilitere læring og øge videndeling.


Om Facilitatorskole

Tilmelder man sig som arbejdsplads har man inden et Seminar – afhængigt af antal deltagere – valgt en eller flere medarbejdere ud til at være facilitatorer. De står for at facilitere de styrede samtaler i hele jeres arbejdsfællesskab under Seminaret.

Før Seminaret deltager facilitatorer i et online kursus, som varer 1 time. Her bliver de ført ind i facilitatorens rolle og opgaver. De får udleveret en manual, som guider både processen under Seminaret og som viser, hvordan man som facilitator leder en demokratisk samtale, der skaber læring og udvikling.

De samtaler, I har som arbejdsfællesskab under Seminaret, foregår efter en manual og enkle metoder, der skal sikre, at alle kommer til orde, og at I får belyst temaet bedst muligt i forhold til netop de børn og rammer, I arbejder med og i.

Facilitatorskolen koster ikke ekstra, og det er vores erfaring, at metoderne kan bruges i mange andre sammenhænge, når I har brug for at reflektere over ny viden eller elementer i jeres praksis.


Hvad får I ud af det?

Som praktikere får I indsigt i et vigtigt tema samtidigt med, at I får øje på jeres egen og andres praksis. I får læring ved systematisk at dele praksiserfaringer i jeres arbejdsfællesskab, udvikle nye kompetencer og få nye perspektiver på jeres praksis, som kan komme børn og unge direkte til gavn. Læringen sætter sig, når det, I hører, giver mening direkte ned i jeres dagligdag.

Som medarbejdergruppe får I en fælles forståelse af et problemområde, et fælles sprog og fælles læring.

Når organisationer deltager samlet, bliver der skabt mulighed for hurtige ryk i kulturen. Eksempelvis i forhold til at arbejde anderledes med forældresamarbejde og at indgå konkrete aftaler for, hvad I gør anderledes i hverdagen til gavn for børnene.

Medarbejdere i organisationen bliver trænet i facilitering og får udleveret en manual. Værktøjerne og det mind-set, der følger med, kan I fremover bruge, når et nyt tema udfordrer jeres arbejde.

Seminarets hybridformat betyder, at I ikke skal forlade arbejdspladsen og bruge tid på at transportere jer langt væk. I skal heller ikke finde vikarer eller gøre vold på jeres vagtplaner for, at alle kan deltage.

Vigtigst af alt, så giver Social Talks Seminarer jer mulighed for at reflektere over, om de metoder og erfaringer, I bliver præsenteret for i oplæggene, kunne være relevante for jeres praksis. Det er nemlig kun jer, der præcist kender de børn og familier, I arbejder med samt de arbejdsmæssige rammer, I nu engang har i jeres daglige praksis.


Alternativt konference format

Pris og medlemskab

Deltagelse i et Seminar koster 250 kr. inkl. moms pr. deltager. Prisen inkluderer Facilitatorskole uanset hvor mange, I deltager fra et arbejdsfællesskab.

Enkeltpersoner og medarbejdere på en arbejdsplads kan tegne et medlemskab. For 875 kr. inkl. moms pr. person får man adgang til alle Seminarer i 2022. 68+ Seminarer er planlagt for 2022.

Medlemskab kan I tegne ved at sende en mail til mail@socialtalksonline.dk med angivelse af antal personer. Herefter modtager I informationer fra os.

Hvis I – efter at have deltaget i 1-2 Seminarer – ønsker medlemskab, så trækker vi det fra medlemsprisen i 2022.


Sådan tilmeldes et arbejdsfællesskab

Når I går ind under det Seminar, I ønsker at tilmelde jeres arbejdsfællesskab, kan I tilmelde jer på 2 måder:

  • Via Betalingskort – tilmeld det antal deltagere, I ønsker ved at købe tilsvarende antal billetter hos Billetto – følg linket.
  • Med EAN-faktura – udfyld alle info i formularen og indsend til os.

Herefter modtager I yderligere information fra os om, hvordan I tilmelder jer Facilitatorskole og den videre proces.

Såfremt I har spørgsmål eller brug for yderligere informationer, er I altid velkomne til at kontakte os. Vi svarer inden for 2-3 timer i arbejdstiden: tilmelding@socialtalksonline.dk


Sådan tilmeldes enkeltperson

Når du går ind under det Seminar, du ønsker at tilmelde dig selv eller færre end 5 fra din arbejdsplads, kan du/I tilmelde jer på 2 måder:

  • Via Betalingskort – tilmeld det antal deltagere, I ønsker ved at købe tilsvarende antal billetter hos Billetto – følg linket.
  • Med EAN-faktura – udfyld alle info i formularen og indsend til os.

Under Seminaret vil du/I blive placeret i et digitalt breakout-room, hvor der også befinder sig en trænet facilitator, som leder jer gennem den faciliterede samtale i Seminaret.

Såfremt du har spørgsmål eller brug for yderligere informationer, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi svarer inden for 2-3 timer i arbejdstiden: tilmelding@socialtalksonline.dk

- Social Talks