Social Talks – en almennyttig forening

Metode

Kernen i Social Talks´ forandringsteori er, at efteruddannelse og forankring af viden skal foregå i det arbejdsfælleskab, der samarbejder om specifikke børn, unge og familier. Læring i den konkrete kontekst reducerer det tab af viden, der opstår, når viden skal flyttes fra en kontekst til en anden. Når læring foregår i arbejdsfællesskabet, så bliver den oversat øjeblikkeligt ved at inddrage nuværende fælles erfaringer.

Målet er at skabe transfer. Vi forstår transfer som viden, der bliver anvendt og omsat frem for evnen til at genkalde de enkelte detaljer. Dvs. at tilegnet viden skal finde anvendelse i konkrete handlinger eller ændret adfærd, før vi kan sige, at der egentlig har fundet transfer af viden sted. Når læring foregår i konkrete arbejds- og opgavefællesskaber, så bliver det muligt at integrere en beslutningsproces som en del af læreprocessen, hvor ny adfærd, handlinger eller prøvehandlinger kan aftales som en del af processen.

Processen i hybridseminaret fører arbejdsfællesskabet frem til at kunne arbejde med og vedtage en handleplan omkring et konkret emne og udfordring, som rummer konkrete aftaler, der rækker ud over seminaret og ind i fremtiden. Som en del af et seminar følger vi op 4 uger efter på handleplanen.

Søg