LOKALT LÆRINGSLØFT

Giv jeres organisationer et fælles læringsløft og styrk teamindsatsen.

Facilitator briefing ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.

Social Talks tilbyder et lokalt læringsløft, der kombinerer en vidensmægleruddannelsen med lokalt tilpasset forankring af læring i praksis – der inddrager hele arbejdspladsen. Målet er at gøre læring til en integreret del af jeres arbejdsfællesskab.

Med et lokalt læringsløft får I:

  • En særskilt vidensmægleruddannelse for to til fire medarbejdere.
  • Et sparrings- og rådgivningsforløb på tre halve dage, hvor fokus er på at etablere og forankre god praksis for fælles læring i jeres organisation. Det inkluderer en halv dag med alle medarbejdere.
  • Mulighed for at samle flere institutioner, klynger eller afdelinger i et samlet forløb, der øger effekten.

Vi tilbyder:

  • En uddannelse til vidensmægler med afsæt i grundige og fagligt ”tunge” processer og undervisningselementer, som samtidigt tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker.
  • Undervisere med stor indsigt i og mangeårig erfaring med omsætning af viden til forbedringer i praksis på velfærdsområdet.
  • Et solidt og indsigtsfuldt sparrings- og rådgivningsforløb, der matcher jeres faglige og organisatoriske kontekst.

Jeres udbytte:

  • Et fagligt læringsløft, der styrker faglighed, kultur, teamindsats og fælles fundament for forbedret praksis.
  • Øget medarbejderkapacitet i kraft af lokale vidensmæglere, der løbende kan udvikle faglighed i teamet gennem en klar struktur for at skabe motivation og engagement med afsæt i fælles læring.

Hvem er læringsløftet for?

Teams, daginstitutioner, tilbud, skoler, forvaltninger og andre organisationer inden for børne- og ungeområdet, der ønsker et styrket fagligt fundament.

Det praktiske:

Et læringsløft indeholder en særligt tilpasset vidensmægleruddannelse (tre hele dage) samt et sparrings- og rådgivningsforløb på tre halve dage i den enkelte organisation.

Pris for vidensmægleruddannelse:
7.500 kr. pr. person ekskl. moms.
Pris for et selvstændigt hold med op til 16 deltagere: 65.000 kr. ekskl. moms.
Pris for rådgivningspakke pr. organisation:
15.000 kr. ekskl. moms.


Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig eller på telefon 5152 0759.

- Social Talks