FIT i myndighed for familier

GLADSAXE KOMMUNE og KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE præsenterer i samarbejde med Social Talks de vigtigste erfaringer og resultater fra frikommuneforsøget om FIT i myndighed for familier.

Torsdag den 29. oktober 2020 afholder Social Talks i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Københavns Professionshøjskole et meget aktuelt event i debatten om tidlig indsats. Eventet stiller skarpt på, hvordan FIT (Feedback Informed Treatment) som dialogværktøj kan være med til at styrke udsatte børns trivsel i en positiv retning på tværs af børne- ungeindsatser og myndighed.

I et frikommuneforsøg har Gladsaxe Kommune siden 2017 struktureret benyttet dialogværktøjet FIT på myndighedsområdet for familier. Samtidigt har Københavns Professionshøjskolelavet følgeforskning på processen for, at FIT kan udbredes til andre kommuner, såfremt forsøget viste gode resultater. Og det har forsøget i den grad vist. Derfor dykker vi dybt ned i erfaringerne til dette event, så det bliver muligt for andre kommuner at gå i gang. Alt dette kan lade sig gøre, fordi Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet visionen om en ny og bedre sagsbehandling og kontakt til børn og familier.

Det overordnede mål med FIT har været at højne kvaliteten i den socialfaglige indsats. Frikommuneforsøget er tæt på afslutningen og erfaringerne peger stærkt mod en ny praksis med tættere dialog og samarbejde med forældre, fokus væk fra registrering og dokumentation, mere tid til samtaler, smidigere opgaveløsning, nedgang i personale, der siger op og i sidste ende det, som det hele drejer sig om: Flere børn, der hurtigere kommer i trivsel.

Vi gør opmærksom på at eventet bliver filmet og at alle talks fra dagen efterfølgende bliver offentliggjort på vores website socialtalksonline.dk

Social Talks følger gældende retningslinjer for Covid-19 under eventet og der er derfor begrænset anltal deltagere. Du kan også følge eventet live HER.

Vi glæder os meget til at se dig til en spændende dag!

Tilmeld dig her

- Social Talks