FIT i myndighed for familier

GLADSAXE KOMMUNE og KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE præsenterer her de vigtigste erfaringer og resultater fra frikommuneforsøget om FIT i myndighed for familier.

Eventet stillede skarpt på, hvordan FIT (Feedback Informed Treatment) som dialogværktøj kan være med til at styrke udsatte børns trivsel i en positiv retning på tværs af børne- ungeindsatser og myndighed.

I et frikommuneforsøg har Gladsaxe Kommune siden 2017 struktureret benyttet dialogværktøjet FIT på myndighedsområdet for familier. Samtidigt har Københavns Professionshøjskolelavet følgeforskning på processen for, at FIT kan udbredes til andre kommuner, såfremt forsøget viste gode resultater. Og det har forsøget i den grad vist. Derfor dykker vi dybt ned i erfaringerne til dette event, så det bliver muligt for andre kommuner at gå i gang. Alt dette kan lade sig gøre, fordi Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet visionen om en ny og bedre sagsbehandling og kontakt til børn og familier.

Det overordnede mål med FIT har været at højne kvaliteten i den socialfaglige indsats. Frikommuneforsøget er tæt på afslutningen og erfaringerne peger stærkt mod en ny praksis med tættere dialog og samarbejde med forældre, fokus væk fra registrering og dokumentation, mere tid til samtaler, smidigere opgaveløsning, nedgang i personale, der siger op og i sidste ende det, som det hele drejer sig om: Flere børn, der hurtigere kommer i trivsel.

- Social Talks

Videoer fra eventet

Thomas Mackrill foredragsholder ved Social talks event: FIT i Myndighed. Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har fulgt Gladsaxe Kommunes implementering af FIT gennem de sidste 3 år.

Vejen frem i myndighedsarbejde med børn og familier

Kan man have en ikke-relation til et andet menneske, som man er sat i verden for at hjælpe? Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har fulgt Gladsaxe Kommunes implementering af FIT gennem de sidste 3 år.

Claus Jørgensen taler ved Social Talks event: FIT i myndighed, og Leder i familieafdelingen, Gladsaxe Kommune

Socialrådgiveren som kilde til forandring

Er det vi gør hjælpsomt for dig og din familie? Sådan spørger rådgiverne i Gladsaxe. De vil have feedback på arbejdet fra børn og forældre – for at kunne gøre det rigtige for familien og for at blive dygtigere. Lyt til Claus´ egen personlige udviklingsrejse gennem 20 år i faget med udsatte børn og familier i myndighed.

Fra administration til relation – intro til FIT v. Line Dau

Fra administration til relation – intro til FIT

Line fortæller om hendes start som nyuddannet socialrådgiver i Gladsaxe Kommune. Hun er oplært i alle metoderne på børneområdet og da hun skulle introduceres til FIT, tænkte hun ”endnu en ting jeg skal bruge i mødet med børnene og forældrene”. Line øvede sig og lærte metoden.

Mette Kragh-Hvidberg foredragsholder ved Social Talks event: FIT i myndighed

Feedback som omdrejningspunkt for udvikling hos sårbare familier

Mettes start på området for udsatte børn og unge skete på et tidspunkt, hvor området var i stor forandring. Et nyt og tungt IT-system havde set dagens lys og så var der langvarige og tidskrævende visitationsprocesser. Hun ser tilbage på en tid, hvor hun ofte mistede fokus på kerneopgaven.