Børneinddragelse i myndighedsudøvelse

Den 26. og 31. maj 2021 afholder Social Talks online event om børneinddragelse. Her kan du få skarpe faglige og personlige fortællinger fra forskeren, den tidligere anbragte, praktikeren, lederen og konsulenten, der har set lidt af hvert.

Der er i øjeblikket et vigtigt og voksende fokus på at få barnets egen stemme med i deres sager på myndighedsområdet. Der er endnu et stykke vej, før vi kan kalde os verdensmestre i børneinddragelse her i Danmark. Hvis vi skal blive dygtigere til at inddrage børnene i deres egne sager, så skal vi lytte til de gode erfaringer og den viden, der heldigvis findes masser af. Vi skal også starte en konstruktiv samtale med vores kolleger, samarbejdspartnere, leder, fagfæller og ikke mindst de børn, unge og familier, vi har mellem hænderne.

Med Børneinddragelse i myndighedsudøvelse ønsker Social Talks at zoome ind på hvordan den gode og kompetente børneinddragelse ser ud i myndighedsudøvelsen, hvad forskningen siger og hvordan inddragelsen blev oplevet af en tidligere anbragt.

Fem talks:

Emme-Luna Löwe Jensen, tidligere anbragt ung: Hvad betyder det at blive inddraget i sin egen sag og blive lyttet til?

Hanne Warming, forsker, RUC: Hvad ved vi om børneinddragelse og hvordan har vores perspektiv på området ændret sig over tid?

Camilla Bek, socialrådgiver, Roskilde Kommunes familieafdeling: Hvordan ser den gode inddragelse af børn og unge ud, hvad skal der til?

Sara Arvid, leder i Forvisitationen, Roskilde Kommunes familieafdeling: Hvad kræver det af organisationen og ledelsen at sikre god børneinddragelse?

Jette Larsen, konsulent, Børns Vilkår: Hvad møder vi i kommunerne, når vi skal implementere god børneinddragelse?

- Social Talks

Videoer fra eventet

Camilla Bek på scenen i Social Talks • Sara er Socialrådgiver i familieafdelingen, Roskilde Kommune

Barnet bærer tit nøglen til en positiv udvikling i deres liv

Rammesætning blev et nøglebegreb for Camilla og hun viser i sin talk, hvad dette indebærer. Det, som fascinerer Camilla allermest ved børnesamtaler er, at barnet tit rummer nøglen til den positive forandring i barnets liv.

Jette Larsen, Seniorkonsulent, Børns Vilkår og foredragsholder ved Social Talks

Vi skal lytte til hvad børn og unge fortæller os

Jettes oplæg kredser om, at vi ikke taler nok med børnene og at vi netop skal tale med børnene. Og den vigtighed, det har for at det, vi sætter i værk, faktisk virker. Mange har en berøringsangst i forhold til at tale med børn om de ting, som betyder allermest for dem.

Sara Arvid • Leder af Forvisitationen i familieafdelingen, Roskilde Kommune på scenen i Social Talks

Videosparring er vejen til bedre børneinddragelse

Videosparring er i dag højt prioriteret i Roskilde Kommune. De sidder ikke i hver deres private praksis, men deler deres praksis med hinanden. Det er skabt et fælles læringsmiljø, som har kostet ressourcer og en anden måde at tænke og gøre sit arbejde på.

Hanne Warming på scenen til Social Talks • Hanne forsker på RUC – Roskilde Universitetscenter

Voksne kan blive med- eller modspillere i børns liv – hvad vælger du?

Hanne fortæller om, hvordan de voksne ofte bliver til modspillere i stedet for medspillere og hvor vigtigt det er at inddrage dem, fordi det er børnene, der skal leve med de beslutninger, som de voksne træffer og uden, at de måske har været tæt på børnenes liv.