28. august. 2020

Virkningsfuld pædagogik

Kvaliteten af læringsmiljøet i det enkelte dagtilbud har en stor betydning for, hvordan barnet klarer sig senere i livet både fagligt og socialt. Charlotte Ringsmose er forsker og hun har været optaget af at undersøge den pædagogiske praksis i dagtilbud, særligt i områder med mange sårbare og udsatte børn. Men hvad kendetegner egentlig dagtilbud, som lykkes med at skabe gode trivsels- og udviklingsmuligheder for børn? Det folder Charlotte ud i denne talk, som også illustrerer Charlottes erkendelser gennem et liv med forskning i samspillet mellem børns udvikling og læringsmiljøer.

Forskningsprojekt om virkningsfuld pædagogisk arbejde er finansieret af Fremfærd Børn. Forskningsprojektet er foruden Charlotte Ringsmose, udført af lektor Lone Svinth, Aarhus Universitet. Det omfatter forvaltningens, ledelsens og det pædagogiske personales indsats for at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde for børn i udsatte positioner i både daginstitution og dagpleje.

DOWNLOAD ØVELSER
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Charlotte Ringsmose - Professor hos Ålborg Universitet og foredragsholder ved Social Talks
Charlotte Ringsmose

Professor hos Ålborg Universitet

https://www.linkedin.com/in/charlotte-ringsmose-8ab15417a/

Flere videoer

Maj fortæller, hvordan hun som souschef for Børnehuset Hyldegården benytter sin faglighed, nysgerrighed og fagintuition i arbejdet med tidlig opsporing. Hvad er det for nogle små tegn, der vækker bekymring om en begyndende mistrivsel hos barnet?

Her er der en voksen

Maj giver et unikt indblik i, hvordan det er at være barn i Børnehuset Hyldegården med en pædagogik båret af nysgerrighed.

Ulla Nybo Talk for Social Talks: Hvordan en samlet personalegruppe skaber tidlig indsats med effekt

Hvordan en samlet personalegruppe skaber tidlig indsats med effekt

Forældresamarbejde er afgørende for børns trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud, men hvordan griber man dette samarbejde an? I denne talk møder du Ulla, som er souschef i institutionen Pinjevejens Børnehus i Kolding.