26. maj. 2021

Videosparring er vejen til bedre børneinddragelse

Sara tænker tilbage på, da hun startede som socialrådgiver for 18 år siden. Der var tendens til at udvikle sin egen praksis og at være alene om den. Man sad på sit kontor og passede sine ting. Man kunne tale med et barn, som blot svarede ”ja”, ”måske” og ”det ved jeg ikke”. Bagefter kunne man – alene – tænke, jeg lykkedes da ikke ret godt med den samtale. Da Sara startede i Roskilde Kommunes familieafdeling, var de i gang med et forløb med Børns Vilkår om bedre børneinddragelse. Hun blev hurtigt præsenteret for, at hun skulle optage en video af en af sine egne børnesamtaler. Hun kunne pludselig mærke, hvordan hun skulle åbne op for sine egne sårbare sider og vise sin praksis frem. Det havde hun ikke prøvet før. Nu skulle kameraet filme Sara. Hun fik feedback på sin praksis og der blev lagt vægt på, hvordan hun fik skabt god kontakt, hvordan hun kan blive længere i pauserne og bruge dem. Hun fik også set på momenter, hvor barnet havde lyst til at sige mere, men hvor hun ikke får det fanget. Det kan opmærksomheden skærpes på næste gang. Videosparring er i dag højt prioriteret i Roskilde Kommune. De sidder ikke i hver deres private praksis, men deler deres praksis med hinanden. Det er skabt et fælles læringsmiljø, som har kostet ressourcer og en anden måde at tænke og gøre sit arbejde på. Saras talk sætter en standard for at træne og dele sin praksis i familieafdelingerne. Se med!

Talks og event om børneinddragelse er blevet til med støtte fra TrygFonden og Frederiksberg Fonden.

DOWNLOAD ØVELSER
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Sara Arvid, Leder af Forvisitationen i familieafdelingen, Roskilde Kommune
Sara Arvid

Leder af Forvisitationen i familieafdelingen, Roskilde Kommune

https://www.linkedin.com/in/sara-arvid-a7a26b143/

Flere videoer

Fra administration til relation – intro til FIT v. Line Dau

Fra administration til relation – intro til FIT

Line fortæller om hendes start som nyuddannet socialrådgiver i Gladsaxe Kommune. Hun er oplært i alle metoderne på børneområdet og da hun skulle introduceres til FIT, tænkte hun ”endnu en ting jeg skal bruge i mødet med børnene og forældrene”. Line øvede sig og lærte metoden.

Mette Kragh-Hvidberg foredragsholder ved Social Talks event: FIT i myndighed

Feedback som omdrejningspunkt for udvikling hos sårbare familier

Mettes start på området for udsatte børn og unge skete på et tidspunkt, hvor området var i stor forandring. Et nyt og tungt IT-system havde set dagens lys og så var der langvarige og tidskrævende visitationsprocesser. Hun ser tilbage på en tid, hvor hun ofte mistede fokus på kerneopgaven.