29. oktober. 2020

Vejen frem i myndighedsarbejde med børn og familier

Kan man have en ikke-relation til et andet menneske, som man er sat i verden for at hjælpe? Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har fulgt Gladsaxe Kommunes implementering af FIT gennem de sidste 3 år. Thomas kredser i sin talk om relationers betydning for at gøre en forskel i myndighedsarbejdet med udsatte familier og i psykoterapien, hvor metoden FIT kommer fra. Han beskriver, hvordan relationer har afgørende betydning for at skabe fremgang. Myndighedsarbejde er relationsarbejde, fordi det sker mellem mennesker. Han folder forskellige forståelser af myndighed ud, som fagpersoner indimellem kan fare vild i. Han reflekterer over, hvordan skiftende reformer og øget regulering på området for udsatte børn unge ikke har skabt den ønskede effekt. Der er brug for at finde en ny vej og det kan FIT tilbyde. Se med her, når Thomas udfolder, hvad myndighedsopgaven består i og hvad hovedopgaven er for fremtidens udvikling af styring på området for udsatte børn og unge.

FOREDRAGSHOLDER
Thomas er psykolog og docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole
Thomas Mackrill

Docent ved Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole

https://www.linkedin.com/in/thomas-mackrill-a5723520/

Flere videoer

Agi Csonka ved Social Talks event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring

Hvorfor skal læring foregå i hjemmet?

Trods lige adgang til uddannelse er der en tæt sammenhæng mellem forældres baggrund og hvordan deres børn klarer sig i skolen. Den forskel starter tidligt og fortsætter hele vejen op. Derfor har forskerne dykket ned i, hvad der sker i børnenes hjem.

Fra administration til relation – intro til FIT v. Line Dau

Fra administration til relation – intro til FIT

Line fortæller om hendes start som nyuddannet socialrådgiver i Gladsaxe Kommune. Hun er oplært i alle metoderne på børneområdet og da hun skulle introduceres til FIT, tænkte hun ”endnu en ting jeg skal bruge i mødet med børnene og forældrene”. Line øvede sig og lærte metoden.