17. SEPTEMBER. 2019

Resiliens er viden om at klare sig på trods – hvordan kan vi bruge det i vores arbejde

Ida introducerer et nyt mindset i forhold til at forstå og arbejde med børns mistrivsel. Her skal vi gå fra ikke kun at sætte fokus på risikofaktorer, men gå meget mere over til at se på, hvad barnet skal udvikle sig i retning af – hvordan klarer barnet sig på trods.

FOREDRAGSHOLDER
Ida Skytte Jakobsen

Docent ved forskningsprogram Resiliens, UCL

https://www.linkedin.com/in/ida-skytte-jakobsen-259a38117/

Flere videoer

Hvad forstår vi ved udsathed?

Med udgangspunkt i Marianne Skyttes mangeårige erfaring med udsatte mennesker sætter Marianne fokus på hvad vi kan forstå ved udsathed. Der bliver lagt særlig vægt på de strukturelle betingelser som påvirker udsathed.

Hvad lykkes vi med i Børnehuset Syd?

Selma fortæller personligt om sit arbejde med børn og forældre, hvad hun brænder for, gør og kan. Det unikke ved Selma er, at hun er udlånt fra PPR og arbejder i Børnehuset Syd som støttebooster – samme sted som Tine ovenfor.