4. MARTS. 2020

Når barnet har mistet modet på læring

Børn, der har mistet modet på læring, har brug for særlig hjælp. Og børn har generelt behov for et læringsmiljø i hjemmet for at kunne klare sig godt i skolen. Christian Quvang præsenterer her 6 enkle trin til at skabe den bedste ramme omkring lektielæsningen med barnet. Hvordan interessen bliver vakt, hvordan situationen gøres overskuelig, hvad aftalen er om hvad man skal komme igennem, mv.  med mere. Samlet er det et stillads til at bygge viden op hos barnet. Vi har alle blinde vinkler omkring lektielæsning og i livets mange andre forhold. Vi har prøvet det som forældre og har selv oplevet det som barn. Det vigtige er, at man ikke kommer til at gentage de fejl, der førte til de konflikter, der opstod i lektielæsningssituationen. Derfor må man som forælder også arbejde med sig selv. Det giver Christian en indføring i.

FOREDRAGSHOLDER
Christian Quvang foredragsholder ved Social Talks event: Læring og trivsel i plejefamilien
Christian Quvang

Docent på University College Syd

https://www.linkedin.com/in/christian-quvang-68826866/

Flere videoer

Redskaber og metoder til at kortlægge børnegruppens trivsel er en nødvendighed

Tine fortæller om sin rejse ind i en daginstitution som leder. Her mødte hun nærmest en fuld gruppe af børn med store vanskeligheder. Hun fortæller om, hvordan der blev skabt struktur for, hvordan de arbejder med børnene pædagogisk.

Agi Csonka ved Social Talks event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring

Hvorfor skal læring foregå i hjemmet?

Trods lige adgang til uddannelse er der en tæt sammenhæng mellem forældres baggrund og hvordan deres børn klarer sig i skolen. Den forskel starter tidligt og fortsætter hele vejen op. Derfor har forskerne dykket ned i, hvad der sker i børnenes hjem.