21. JANUAR. 2020

Hvordan støtter vi forældreskabet i mødet med sundhedsplejen?

 

Sundhedsplejerskens rolle er at møde de nybagte forældre med tillid, omsorg og nysgerrighed og at støtte dem i at varetage barnets behov. De har en afgørende betydning for, at der skabes de bedste betingelser for, at børn får en god start på livet. Med udgangspunkt i Betinas hverdag som sundhedsplejerske bliver vi inviteret med indenfor i hjemmene og møderne med sårbare forældre. Vi bliver introduceret til de redskaber, Betina bruger i sit arbejde for at afdække familiernes behov. Vi hører også om, hvordan de i Gladsaxe Kommune benytter sig af overdragelsesmøder for at sikre, at barnet får en god overgang til institutionslivet.

DOWNLOAD LÆRINGSKIT
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Betina Kærager foredragsholder for social talks og Sundhedsplejerske, Gladsaxe Kommune
Betina Kærager

Sundhedsplejerske, Gladsaxe Kommune

Flere videoer

I Familiesupporten skabes der fleksible løsninger, som imødekommer og anerkender den enkelte families konkrete problemstillinger i det øjeblik, forældrene rækker ud efter hjælp. Og det helt uden papirer og indstillinger fra kommunen.

Familiesupporten giver hjælpen før børnene mistrives

I Familiesupporten skabes der fleksible løsninger, som imødekommer og anerkender den enkelte families konkrete problemstillinger i det øjeblik, forældrene rækker ud efter hjælp. Og det helt uden papirer og indstillinger fra kommunen.

Tine fortæller om det store ledelsesansvar, som følger med, når der skal skabes en stærk tværfaglig indsats i arbejdet med tidlig opsporing af børn i mistrivsel

Hvordan sætter kommunen retning for den tidlige indsats til gavn for børnene?

Tine fortæller om det store ledelsesansvar, som følger med, når der skal skabes en stærk tværfaglig indsats i arbejdet med tidlig opsporing af børn i mistrivsel