21. JANUAR. 2020

Hvordan sætter kommunen retning for den tidlige indsats til gavn for børnene?

Tine fortæller om det store ledelsesansvar, som følger med, når der skal skabes en stærk tværfaglig indsats i arbejdet med tidlig opsporing af børn i mistrivsel. Hvad er det for nogle handlemuligheder, vi tilbyder de fagprofessionelle og hvilken betydning har de i det forebyggende arbejde? Tine illustrerer, hvordan de i Gladsaxe Kommune med stort fokus på kulturforandringer og flerfaglighed er lykkedes med at skabe en fælles retning og at skabe tiltag, som giver mening både for familierne og de fagprofessionelle. Det er svært, det er krævende, men de er godt på vej.

DOWNLOAD LÆRINGSKIT
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
profilbillede Tine Vesterby Sørensen, Leder i Gladsaxe kommune
Tine Vesterby Sørensen

Familie og Rådgivningschef, Gladsaxe Kommune

https://www.linkedin.com/in/tine-vesterby-76b5b712/

Flere videoer

Redskaber og metoder til at kortlægge børnegruppens trivsel er en nødvendighed

Tine fortæller om sin rejse ind i en daginstitution som leder. Her mødte hun nærmest en fuld gruppe af børn med store vanskeligheder. Hun fortæller om, hvordan der blev skabt struktur for, hvordan de arbejder med børnene pædagogisk.

Resiliens er viden om at klare sig på trods – hvordan kan vi bruge det i vores arbejde?

Ida introducere et nyt mindset i forhold til at forstå og arbejde med børns mistrivsel. Her skal vi gå fra ikke kun at sætte fokus på risikofaktorer, men gå meget mere over til at se på, hvad barnet skal udvikle sig i retning af - hvordan klarer barnet sig på trods.