21. JANUAR. 2020

Hvordan sætter kommunen retning for den tidlige indsats til gavn for børnene?

Tine fortæller om det store ledelsesansvar, som følger med, når der skal skabes en stærk tværfaglig indsats i arbejdet med tidlig opsporing af børn i mistrivsel. Hvad er det for nogle handlemuligheder, vi tilbyder de fagprofessionelle og hvilken betydning har de i det forebyggende arbejde? Tine illustrerer, hvordan de i Gladsaxe Kommune med stort fokus på kulturforandringer og flerfaglighed er lykkedes med at skabe en fælles retning og at skabe tiltag, som giver mening både for familierne og de fagprofessionelle. Det er svært, det er krævende, men de er godt på vej.

DOWNLOAD LÆRINGSKIT
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Tine Vesterby Sørensen
Tine Vesterby Sørensen

Familie og Rådgivningschef, Gladsaxe Kommune

https://www.linkedin.com/in/tine-vesterby-76b5b712/

Flere videoer

Redskaber og metoder til at kortlægge børnegruppens trivsel er en nødvendighed

Tine fortæller om sin rejse ind i en daginstitution som leder. Her mødte hun nærmest en fuld gruppe af børn med store vanskeligheder. Hun fortæller om, hvordan der blev skabt struktur for, hvordan de arbejder med børnene pædagogisk.

Maj fortæller, hvordan hun som souschef for Børnehuset Hyldegården benytter sin faglighed, nysgerrighed og fagintuition i arbejdet med tidlig opsporing. Hvad er det for nogle små tegn, der vækker bekymring om en begyndende mistrivsel hos barnet?

Her er der en voksen

Maj giver et unikt indblik i, hvordan det er at være barn i Børnehuset Hyldegården med en pædagogik båret af nysgerrighed.