28. august. 2020

Hvordan kan vi hjælpe traumatiserede børn gennem spædbarnsterapi? 

Inger Poulsen er en af pionererne inden for spædbarnsterapi i Danmark. I denne talk inviterer Inger dig med ind i en gribende fortælling om traumatiserede børn, der har mistet fodfæstet. Hun introducerer til de grundlæggende elementer i spædbarnsterapiens metode og viser, hvordan den kan bruges til at bringe orden i det kaos, børn kan være fanget i, når de har fået en traumatisk start på livet. Det sker ved, at de identificerer det, som er svært og sætter ord på det. Inger tager udgangspunkt i nogle af de mange børn, som hun har været med til at behandle. I mange af de eksempler, Inger kan referere til, kan en spædbarnsterapi over en række sessioner håndtere et konkret og invaliderende problem.

DOWNLOAD ØVELSER
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Inger Poulsen, Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Inger Poulsen

Dansk Institut for Spædbarnsterapi, Psykoterapeut MPF

Flere videoer

Susan Hart Talk: Børns følelsesmæssige udvikling

Børns følelsesmæssige udvikling

I denne talk møder du børnehavedrengen Tim – en dreng der bliver betragtet som et monster og som de andre børn er bange for. Ved hjælp af Tims fortælling introducerer Susan Hart til hendes teoretiske forståelsesramme neuroaffektiv udviklingspsykologi. Teorien kan bruges til at forstå børns følelsesmæssige, personlige og sociale udvikling.

Kirstine Mandrup Pedersen, frivillig i De Anbragtes Vilkår og foredragsholder ved Social talks event: Læring og trivsel i plejefamilien

Hvad skolegang betød for mig i min plejefamilie?

Hør i denne talk Kirstines personlige fortælling og refleksioner om at vokse op i en plejefamilie og hvad der havde betydning for, at hun fik rammer og støtte til en god skolegang.