28. august. 2020

Hvordan en samlet personalegruppe skaber tidlig indsats med effekt

Forældresamarbejde er afgørende for børns trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud, men hvordan griber man dette samarbejde an? I denne talk møder du Ulla, som er souschef i institutionen Pinjevejens Børnehus i Kolding. Ulla forsøger i tæt samarbejde med det pædagogiske personale at gribe forældresamarbejdet an på nye måder for at fremme stimulation og at styrke den tidlige indsats. De tænker i kreative løsninger, som skaber udvikling for børnene og som har effekt. De skaber sammenhæng mellem hjem og institution, og de går langt for at finde fleksible løsninger tilpasset helt tæt på det enkelte barns udvikling og familie. Ulla folder også ud, hvordan hun leder daginstitutionen i hverdagen i samarbejde med både forældre, børn og personale samt konkrete eksempler på en tidlig forebyggende indsats.

DOWNLOAD ØVELSER
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Ulla Nybo foredragsholder for Social Talks: Hvordan en samlet personalegruppe skaber tidlig indsats med effekt
Ulla Nybo

Souschef, Pinjevejens Børnehus

https://www.linkedin.com/in/ulla-nybo-larsen-7785941b9/

Flere videoer

Maj fortæller, hvordan hun som souschef for Børnehuset Hyldegården benytter sin faglighed, nysgerrighed og fagintuition i arbejdet med tidlig opsporing. Hvad er det for nogle små tegn, der vækker bekymring om en begyndende mistrivsel hos barnet?

Her er der en voksen

Maj giver et unikt indblik i, hvordan det er at være barn i Børnehuset Hyldegården med en pædagogik båret af nysgerrighed.

Charlotte Ringsmose Talk for Social Talks om Virkningsfuld pædagogik

Virkningsfuld pædagogik

Hvad kendetegner egentlig dagtilbud, som lykkes med at skabe gode trivsels- og udviklingsmuligheder for børn? Det folder Charlotte ud i denne talk, som også illustrerer Charlottes erkendelser gennem et liv med forskning i samspillet mellem børns udvikling og læringsmiljøer.