4. MARTS. 2020

Hvad skolegang betød for mig i min plejefamilie? 

Børn, der bliver anbragt udenfor hjemmet, har vanskeligere ved at klare fremtiden med job og uddannelse i forhold til andre børn. Forskere peger på, at én af årsagerne til denne ulighed i uddannelse skyldes, at anbragte børn bliver mødt med lave krav og forventninger i skolen og hjemmemiljøet og derved får en begrænset støtte til læring. Det kan vi faktisk ændre på. Når et barn bliver anbragt kan plejefamilien give ro, stabilitet og tryghed, men nu viser det sig som noget helt afgørende, at plejefamilien også kan skabe et læringsmiljø i hjemmet omkring barnet. Det har kolossal betydning for barnets fremtid. Hør i denne talk Kirstines personlige fortælling og refleksioner om at vokse op i en plejefamilie og hvad der havde betydning for, at hun fik rammer og støtte til en god skolegang.

FOREDRAGSHOLDER
Profil billede af Kirstine Mandrup Pedersen, frivillig i De Anbragtes Vilkår og foredragsholder ved Social talks eventLæring og trivsel i plejefamilien
Kirstine Mandrup Pedersen

Tidligere anbragt ung, frivillig i De Anbragtes Vilkår

https://www.linkedin.com/in/kirstine-josephine-mandrup-pedersen-466a9a99/

Flere videoer

Agi Csonka ved Social Talks event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring

Hvorfor skal læring foregå i hjemmet?

Trods lige adgang til uddannelse er der en tæt sammenhæng mellem forældres baggrund og hvordan deres børn klarer sig i skolen. Den forskel starter tidligt og fortsætter hele vejen op. Derfor har forskerne dykket ned i, hvad der sker i børnenes hjem.

Christian Quvang ved Social Talks event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring

Når barnet har mistet modet på læring

Børn, der har mistet modet på læring, har brug for særlig hjælp. Og børn har generelt behov for et læringsmiljø i hjemmet for at kunne klare sig godt i skolen. Christian Quvang præsenterer her 6 enkle trin til at skabe den bedste ramme omkring lektielæsningen med barnet.