28. august. 2020

Den akutte anbringelse – hvad med forældrene? 

”Jeg har været med til rigtig mange grimme ting i 20 år i det her job og jeg har tænkt hele vejen igennem, det her er vi bare nødt til at gøre anderledes. Vi er nødt til at turde prøve noget andet.” Det er indgangen til Sørens ærlige og stærke fortælling om, hvordan de i Esbjerg Kommune i dag støtter familier bedre, når barnet er så udsat, at barnet ikke kan bo længere hos sin familie. Hør om, hvordan børn i en periode bliver anbragt på Akut- og korttidsafsnittet i Esbjerg og hvor der samtidigt bliver indledt et intensivt samarbejde med forældrene i hjemmet. Det har skabt overraskende positive resultater. Før blev 95 procent af børnene anbragt til blivende foranstaltninger. I dag er det tal faldet til 50. Resultaterne er opnået gennem udviklingen af en metode, de kalder pædagogisk kortlægning. Metoden identificerer problemstillinger og skaber retning for de indsatser, der kan hjælpe barnet og familien mod bedre trivsel. Se også Søren forklare, hvordan den bedste anbringelse består af to anbringelser. Først en afklarende anbringelse og derefter den rigtige anbringelse. Tænk om denne tilgang blev udbredt til resten af landet.

DOWNLOAD ØVELSER
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Foredragsholder ved Social Talks Søren Lønborg Kristianse - Den akutte anbringelse – hvad med forældrene?
Søren Kristiansen

Tilbudsleder i Familiecenter Esbjerg

https://www.linkedin.com/in/s%C3%B8ren-kristiansen-3554a264/

Flere videoer

Fra administration til relation – intro til FIT v. Line Dau

Fra administration til relation – intro til FIT

Line fortæller om hendes start som nyuddannet socialrådgiver i Gladsaxe Kommune. Hun er oplært i alle metoderne på børneområdet og da hun skulle introduceres til FIT, tænkte hun ”endnu en ting jeg skal bruge i mødet med børnene og forældrene”. Line øvede sig og lærte metoden.

Mette Kragh-Hvidberg foredragsholder ved Social Talks event: FIT i myndighed

Feedback som omdrejningspunkt for udvikling hos sårbare familier

Mettes start på området for udsatte børn og unge skete på et tidspunkt, hvor området var i stor forandring. Et nyt og tungt IT-system havde set dagens lys og så var der langvarige og tidskrævende visitationsprocesser. Hun ser tilbage på en tid, hvor hun ofte mistede fokus på kerneopgaven.