21. JANUAR. 2020

Her er der en voksen

Maj fortæller, hvordan hun som souschef for Børnehuset Hyldegården benytter sin faglighed, nysgerrighed og fagintuition i arbejdet med tidlig opsporing. Hvad er det for nogle små tegn, der vækker bekymring om en begyndende mistrivsel hos barnet? Hvilken rolle har samspillet mellem forældrene og pædagogerne i institutionen for børnenes trivsel?
Maj giver et unikt indblik i, hvordan det er at være barn i Børnehuset Hyldegården med en pædagogik båret af nysgerrighed. Her har både børn og pædagoger brug for en hånd for at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel i institutionen.

DOWNLOAD LÆRINGSKIT
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Maj Julie Holm Luffe Andersen,Souschef i Idrætsbørnehuset Hyldegården, Gladsaxe Kommune og oredragsholder for Social talks.
Maj Julie Holm Luffe Andersen

Souschef i Idrætsbørnehuset Hyldegården, Gladsaxe Kommune

https://www.linkedin.com/in/maj-luffe-andersen/

Flere videoer

Resiliens er viden om at klare sig på trods – hvordan kan vi bruge det i vores arbejde?

Ida introducere et nyt mindset i forhold til at forstå og arbejde med børns mistrivsel. Her skal vi gå fra ikke kun at sætte fokus på risikofaktorer, men gå meget mere over til at se på, hvad barnet skal udvikle sig i retning af - hvordan klarer barnet sig på trods.

I Familiesupporten skabes der fleksible løsninger, som imødekommer og anerkender den enkelte families konkrete problemstillinger i det øjeblik, forældrene rækker ud efter hjælp. Og det helt uden papirer og indstillinger fra kommunen.

Familiesupporten giver hjælpen før børnene mistrives

I Familiesupporten skabes der fleksible løsninger, som imødekommer og anerkender den enkelte families konkrete problemstillinger i det øjeblik, forældrene rækker ud efter hjælp. Og det helt uden papirer og indstillinger fra kommunen.