29. oktober. 2020

Feedback som omdrejningspunkt for udvikling hos sårbare familier

Mettes start på området for udsatte børn og unge skete på et tidspunkt, hvor området var i stor forandring. Et nyt og tungt IT-system havde set dagens lys og så var der langvarige og tidskrævende visitationsprocesser. Hun ser tilbage på en tid, hvor hun ofte mistede fokus på kerneopgaven. Familierne kom længere og længere væk fra hende, fordi hun blev opslugt af det store og nye system og at præstere alt det, som visitationsudvalget ville se i sagerne. Mette kom længere og længere væk fra det, hun faktisk brændte for, nemlig mødet, samtalen og samarbejdet med familierne. Hun følte sig reddet af tre barselsperioder og bagefter startede hun i Gladsaxe Kommunes familieafdeling. * Frikommune * FIT som metode * Et reduceret sagsantal. De tre ting blev hun mødt med. Mette fortæller om begyndelsen på en ny rejse med FIT og om det nervepirrende i selv at skulle blive vurderet af familierne på sin kunnen. Hun fortæller om selve effekterne af det at kunne arbejde med udsatte familier i frikommuneforsøget i Gladsaxe. Tænk hvis alle kommuner kunne arbejde på denne måde.

FOREDRAGSHOLDER
Mette Kragh-Hvidberg foredragsholder ved Social Talks event: FIT i myndighed
Mette Kragh-Hvidberg

Socialrådgiver, familieafdelingen, Gladsaxe Kommune

https://www.linkedin.com/in/mette-kragh-hvidberg-4aa3751ba/

Flere videoer

Fra administration til relation – intro til FIT v. Line Dau

Fra administration til relation – intro til FIT

Line fortæller om hendes start som nyuddannet socialrådgiver i Gladsaxe Kommune. Hun er oplært i alle metoderne på børneområdet og da hun skulle introduceres til FIT, tænkte hun ”endnu en ting jeg skal bruge i mødet med børnene og forældrene”. Line øvede sig og lærte metoden.

Talk med Søren Lønborg Kristianse - Den akutte anbringelse – hvad med forældrene?

Den akutte anbringelse – hvad med forældrene? 

”Jeg har været med til rigtig mange grimme ting i 20 år i det her job og jeg har tænkt hele vejen igennem, det her er vi bare nødt til at gøre anderledes. Vi er nødt til at turde prøve noget andet.” Det er indgangen til Sørens ærlige og stærke fortælling om, hvordan de i Esbjerg Kommune i dag støtter familier bedre, når barnet er så udsat, at barnet ikke kan bo længere hos sin familie.