21. JANUAR. 2020

Familiesupporten giver hjælpen før børnene mistrives

Hvilken betydning får det for familiernes trivsel, når familierne modtager professionel og intensiv rådgivning i en afgrænset periode? Signe fortæller om Familiesupporten som et vigtigt værktøj i det tidlige, forebyggende arbejde.
I Familiesupporten skabes der fleksible løsninger, som imødekommer og anerkender den enkelte families konkrete problemstillinger i det øjeblik, forældrene rækker ud efter hjælp. Og det helt uden papirer og indstillinger fra kommunen. Med en løsningsorienteret tilgang breder Familiesupporten problemstillinger omkring barnet og familien ud i tæt samarbejde med familierne.
Kodeordene er fleksibelt, hurtigt og kreativt.

DOWNLOAD LÆRINGSKIT
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Signe Bergman JohansenLeder af Familiesupporten og Villaen, Gladsaxe Kommune
Signe Bergman Johansen

Leder af Familiesupporten og Villaen, Gladsaxe Kommune

Flere videoer

Med udgangspunkt i Betinas hverdag som sundhedsplejerske bliver vi inviteret med indenfor i hjemmene og møderne med sårbare forældre. Vi bliver introduceret til de redskaber, Betina bruger i sit arbejde for at afdække familiernes behov.

Hvordan støtter vi forældreskabet i mødet med sundhedsplejen?

Med udgangspunkt i Betinas hverdag som sundhedsplejerske bliver vi inviteret med indenfor i hjemmene og møderne med sårbare forældre. Vi bliver introduceret til de redskaber, Betina bruger i sit arbejde for at afdække familiernes behov.

Maj fortæller, hvordan hun som souschef for Børnehuset Hyldegården benytter sin faglighed, nysgerrighed og fagintuition i arbejdet med tidlig opsporing. Hvad er det for nogle små tegn, der vækker bekymring om en begyndende mistrivsel hos barnet?

Her er der en voksen

Maj giver et unikt indblik i, hvordan det er at være barn i Børnehuset Hyldegården med en pædagogik båret af nysgerrighed.