9. nov. 2021

Eleven i centrum for egen læring og trivsel

Helena var med fra start, da Tingbjerg skole og Fritid ville udvikle og styrke skolehjemsamarbejdet. Alle ansatte med lyst og engagement kunne deltage. Adskillige meldte sig og der blev nedsat et udvalg, der stillede sig selv spørgsmålet: Hvad vil vi have ud af vores skolehjemsamtaler? Resultatet blev et nyt koncept: Læringssamtaler. Det griber skolehjemsamtalen anderledes an. Det sætter elevens læring i centrum. Det gør skolehjemsamarbejdet meningsfuldt. Det erstatter elevplanen. Nu lukker skolen undervisningen ned tre gange om året. Her køres alle elever igennem. På 20 minutter præsenterer eleven et produkt, som eleven har lavet i undervisningen. Samtalen udspringer af noget konkret og hvad eleven er god til. Helenas oplæg formidler forandringsprocessen på skolen og hvordan feedbacksamtaler hænger sammen med læringssamtaler. Helena sætter ord på, hvordan samtalen har skabt mere refleksion og bevidsthed hos eleven ift. egen læring og trivsel. Læringssamtaler har desuden skabt et stærkere fællesskab på kryds og tværs af elever, forældre og lærere.

VÆRD AT DELE
OPLÆGSHOLDER
Helena Pernille Alexandrowitsch

Lærer hos Tingbjerg Skole og Fritid

Flere videoer

Virkelyst og vovemod på spil i praksisfaglighed

Lene formidler i sin talk, hvordan børn og unge lærer på forskellige måder. Hun illustrerer med eksempler, hvordan børn og unge også kan lære ved at bruge sanserne.

Jeg ved, hvad jeg vil efter 9.

Kirsten brænder for, at uddannelse og job – karrierelæring – bliver anvendt systematisk i folkeskolen. Fordi det kan få endnu flere unge til at blive afklaret i valget af ungdomsuddannelse.

Gejst

Esben går hver dag på arbejde for at hjælpe børn og unge, som har slået sig på skolen. Han tror på, at alle unge kan komme tilbage på sporet i skolen – med den rette støtte før, under og efter en camp med Gejst.