26. maj. 2021

Barnet bærer tit nøglen til en positiv udvikling i deres liv

”Børnekonventionens artikel 12. Børns synspunkter skal inddrages i deres eget liv.” Det var det sidste, Lars, Camillas juraunderviser, sagde til hende, inden han udleverede hendes eksamensbevis. 22 år, nyuddannet socialrådgiver, skolet til at inddrage børn og klar til at arbejde i Roskilde Kommune. Men hvordan gør man så lige det? Rammesætning blev et nøglebegreb for Camilla og hun viser i sin talk, hvad dette indebærer. Det, som fascinerer Camilla allermest ved børnesamtaler er, at barnet tit rummer nøglen til den positive forandring i barnets liv. Camilla fortæller om Julie på 9 år. Hendes forældre er skilt og de synes, det er meget svært at samarbejde og kommunikere. Derfor trivedes Julie dårligt i en lang periode. Camilla fortæller ærligt om, hvor frustreret og irriteret, hun blev over forældrenes manglende evne til at samarbejde. ”Jeg får åbenbart ikke meget ud af at tale med jer, jeg må hellere tale med Julie,” sagde Camilla til forældrene. Det krævede mod – og det virkede. Ved samtalen med Julie fik Camilla tre gode råd, som hun kunne give til sine forældre. For Camilla er det stadig svært at inddrage børn. Derfor er det vigtigt, at de hele tiden øver og træner deres praksis ved at videofilme en børnesamtale én gang om året for at vise den til kollegerne mhp. at få feedback. Se Camillas ærlige, praksisnære og levende talk, som understreger kulturens afgørende betydning på arbejdspladsen.

Talks og event om børneinddragelse er blevet til med støtte fra TrygFonden og Frederiksberg Fonden.

DOWNLOAD ØVELSER
VÆRD AT DELE
FOREDRAGSHOLDER
Camilla Bek • Socialrådgiver i familieafdelingen, Roskilde Kommune og foredragsholder i Social Talks
Camilla Bek

Socialrådgiver i familieafdelingen, Roskilde Kommune

https://www.linkedin.com/in/camilla-bek-b24381ab/

Flere videoer

Fra administration til relation – intro til FIT v. Line Dau

Fra administration til relation – intro til FIT

Line fortæller om hendes start som nyuddannet socialrådgiver i Gladsaxe Kommune. Hun er oplært i alle metoderne på børneområdet og da hun skulle introduceres til FIT, tænkte hun ”endnu en ting jeg skal bruge i mødet med børnene og forældrene”. Line øvede sig og lærte metoden.

Mette Kragh-Hvidberg foredragsholder ved Social Talks event: FIT i myndighed

Feedback som omdrejningspunkt for udvikling hos sårbare familier

Mettes start på området for udsatte børn og unge skete på et tidspunkt, hvor området var i stor forandring. Et nyt og tungt IT-system havde set dagens lys og så var der langvarige og tidskrævende visitationsprocesser. Hun ser tilbage på en tid, hvor hun ofte mistede fokus på kerneopgaven.