Det frivillige Facilitator hold ved Social Talks Event: Familien i fokus

Koncepter

Social Talks leverer følgende koncepter, som organisationer og institutioner kan rekvirere. Det sker i en tæt dialog med os, hvor løsningerne bliver skræddersyet til de konkrete behov.


1

Event på Campus Carlsberg KP

Event

Vi laver events, online og/eller fysisk, fordi der i mødet mellem mennesker skabes ny læring, engagementet bliver højnet og det fører til nye samtaler og forandring derude, hvor arbejdet med børnene og familierne foregår.

Vi skaber med jer et engagerende event, der bringer deltagere sammen i dialog, som skaber ny læring og adfærd. Social Talks’ events har unikke talks med trænede oplægsholdere.

Vi har dokumenteret erfaring med at designe og gennemføre events med meget høj deltagertilfredshed. Vi stiller med et hold af erfarne facilitatorer, der leder lærende samtaler i bordgrupper, så alle deltagere bliver engageret og reflekterer sammen om eventoplæg og det faglige læringspotentiale.

Social Talks tilbyder events med 4-5 talks fra borgere, forskere, frivillige, praktikere og ledere. Med inspiration fra det globale TED Talk sikrer vi, at oplægsholderne formidler viden og erfaringer med en stærk personlig vinkel. Alle talks bliver videofilmet i høj kvalitet. Ambitionen med de faciliterede workshops mellem oplæggene er, at fælles refleksion fører til nye indsigter og skaber forandring i praksis hos fagpersoner tæt på børn og forældre.

Hvert event har et fagligt tema. Vi skræddersyr indhold og formål ved at tilrettelægge en samskabende proces, hvor:

 • Oplægsholderne gennemgår sammen et træningsforløb i historiefortælling, så de leverer et fængende oplæg, der bliver husket.
 • Der er faciliterede workshops mellem hvert oplæg, som er en lærende samtale på tværs af deltagernes faglighed og arbejdspladser.
 • Trænede facilitatorer guider en lærende samtale ved deltagerbordene.
 • Events kan skaleres op og ned – fra 50 til 100-vis af deltagere – og veksle mellem fysisk og virtuel afvikling – fx via Zoom eller Teams.
 • Oplæggene bliver uploaded på Social Talks´ website for at sprede og forankre viden landet over.

Et eller flere læringskit bliver designet til hver video. Læringskit er digitale værktøjer, der kan deles og benyttes lokalt til at drøfte og omsætte viden fra videoerne til praksis. Enten individuelt eller i grupper af medarbejdere, frivillige, mv.

Udbyttet for samarbejdspartnere i events er, at I sætter dagsorden for en ny og bedre faglig praksis og bedre kultur for at arbejde vidensbaseret. I et eventpartnerskab med Social Talks bliver organisationen positioneret som en nytænkende brobygger mellem forskning og praksis. I og jeres deltagere får en unik og utraditionel oplevelse, der skaber fagligt engagement og netværk.

Pris: Kontakt os på ncb@socialtalksonline.dk eller telefon 51 52 07 59 for nærmere dialog om jeres behov og ønsker. Prisen afhænger af eventets størrelse og karakter.


2

Vi laver også talks uden events. Det gør vi fordi det kan havde et hurtigere aftræk, det foregår uden eventforberedelser og er derfor mindre om kosteligt, men stadig vigtigt. Her er det Ulla der er ved at gå i gang i vores studie på KP i København.

Talks

Talks er en fortælling i billeder. Fortælleformen formidler viden gennem historier, der bevæger og skaber identifikation hos modtagerne. Det fører til nye samtaler, adfærd og forandring.

Talks er faglige fortællinger fra praksis eller forskning, som vi videofilmer uden at afholde et event. I kan dele og gense videoerne samt benytte dem i jeres organisation uafhængigt af tid og sted. I vælger tema og fagligt fokus og sammen finder vi oplægsholdere, der kan inspirere og dele viden, som I ønsker at skalere for at skabe dialog og forandring.

Vi optager enkeltstående talks med det vidensindhold, I har behov for og ønsker udbredt. Talks bliver skabt på baggrund af:

 • Oplægsholdere gennemfører et velafprøvet træningsforløb i historiefortælling og retorik.
 • Optagelse og redigering af videoer med fx fagpersoner, brugere eller forskere med stor indsigt i et specifikt tema.
 • Videoerne bliver uploaded på Social Talks´ website til fri brug.
 • Vi udvikler læringskit med refleksionsspørgsmål og øvelser for at kunne skabe lokale samtaler med afsæt i viden fra hvert oplæg. Læringskit bliver uploaded på websitet ved siden af videoen, så materialet er let at tilgå og benytte af enkeltpersoner og grupper til faglig dialog og videndeling. Talks, der videofilmes til digital brug og uden event, kan leveres hurtigere, da det foregår uden eventforberedelser. Prisen er derfor fordelagtig.

Udbyttet er, at I får videoer med talks med nærværende historier og viden, der gør indtryk og påvirker mennesker. Talks på video kan benyttes i jeres egen kommunikation og forandringsprocesser og kobles med brug af læringskittet til hver video med en talk. Værdien er skalerbar, idet I kan genbruge talks og udsende dem via mange kanaler – og jeres målgruppe kan se og gense talks på video, når timingen passer.

Pris: Talks starter ved 35.000 kr. ekskl. moms med tilhørende design af skræddersyet Læringskit til hver talk, der bliver uploadet på websitet sammen med videoen.


3

Facilitator briefing ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.

Netværksforløb

I forlængelse af events socialiserer vi viden gennem netværk. Vi følger viden til dørs helt ud på arbejdspladsen for at skabe adfærdsændring og forandring til endnu større gavn for børn og familier.

Netværksforløb har fokus på et fagligt tema i forhold til udsatte børn og unge. Social Talks tilbyder skræddersyede netværksforløb, hvor både praksis- og forskningsviden samt nye metoder bliver drøftet med henblik på at forankre ny praksis til gavn for børn og familier.

Netværksforløb indeholder:

 • Mulighed for både fysiske og virtuelle forløb med temaer, vi har haft aktiviteter med i Social Talks.
 • Facilitering af dialog og faglige oplæg på tre moduler, som Social Talks står for.
 • Udvikling af kompetencer og ny adfærd ved at bringe ny viden og metodefaglighed til jeres organisation, så I bliver endnu bedre til at skabe positive forandringer hos udsatte børn. Eksempler på emner: Tidlig indsats, tidlig opsporing, højkvalitetsdagtilbud, Feedback Informed Treatment, mv.

Udbyttet for deltagerne i et netværksforløb er at få viden, indgå i erfaringsudveksling med andre og refleksion til at styrke egen faglighed. Deltagerne bliver i stand til at omsætte fx en ny virksom metode og faglig referenceramme i en ændret adfærd til gavn for indsatsen til børn, unge og familier.

Pris: 3.000 kr. ekskl. moms pr. deltager for fire online møder á 1,5 time. Max 12 deltagere. Aktuelt er der to netværksforløb:

“Tidlig opsporing af udsatte børn og unge”. Opstart 18. januar 2021 kl. 9-10.30. Tilmelding her: ncb@socialtalksonline.dk

“FIT i myndighed”. Opstart 25. januar 2021 kl. 9-10.30. Tilmelding her: ncb@socialtalksonline.dk


4

Konference med Social Talks

Benyt Social Talks til jeres næste konference

Vil I gerne skrue op for engagement, videndeling og læring på jeres konferencer? Så brug Social Talks til din konference for at skabe større effekt.

Vil I gerne skrue op for engagement, videndeling og læring på jeres konferencer? Og vil I droppe lange foredrag, klassiske workshops og PowerPoints, ingen kan huske til fordel for levende faglige fortællinger fra scenekanten, hvor oplægsholderne brænder igennem hos publikum? Så benyt Social Talks til jeres næste konference.

Social Talks som jeres konferenceformat rummer:

 • Vi samarbejder om at designe jeres konference med brug af Social Talks’ eventformat med talks, der videofilmes, fagligt engagerende facilitering af dialog og oplægsholdere, der formidler viden gennem historier.
 • Vi anvender dialogmetoder og materialer, så I opnår større deltagerinvolvering og potentiel læring, der kan sætte gang i fx en ønsket debat eller forandringsproces.
 • Da materialer kan tilgås fremover, bliver det muligt at udvikle og fastholde en evt. ønsket forandring over tid.

Social Talks bliver tilpasset og kan skaleres op afhængig af jeres behov. Og I kan vælge mellem fysisk event eller virtuelt event. Udbyttet for organisationen er, at I kan gennemføre et event med Social Talks’ format og skabe langt større deltagertilfredshed, engagement og videnoverførsel fra event til deltagernes arbejdsplads.

Pris: Kontakt os på ncb@socialtalksonline.dk eller telefon 51 52 07 59 for nærmere dialog om jeres behov og ønsker. Prisen afhænger af det lokale læringsforløb omfang og karakter.


5

Viden bliver socialiseret i møde over kaffen

Systematisk videndeling og læring på arbejdspladsen 

Social Talks ser arbejdspladsen som den bedste arena for læring. Men det skal understøttes. Vil I styrke faglighed og imødekomme udfordringer med en målgruppe, så kan I styrke læring gennem Social Talks´ metodekit.

 • Social Talks tilbyder lokal tilpasset læring hos jer. Med afsæt i organisationens behov og potentialer skræddersyer og gennemfører vi en proces, der bygger læringskapacitet ind i organisationens hverdag. Vi sætter fokus på læring gennem dialog fx ved at omsætte redskaber, forskningsviden, metoder, mv. til kompetencer, der understøtter ny adfærd hos ansatte og ledelse. Vi arbejder med fagligt engagement, fællesskab og udvikling som motor for øget arbejdsglæde.
 • Social Talks træner læringsguides på jeres arbejdsplads (undervisning og træning i tre halve dage).
 • Vi designer en samlet værktøjskasse for videndeling og forandringspraksis som en ny organisatorisk kapacitet.
 • Læringsguides ”slippes ikke”, men bliver en del af et lærende netværk af læringsguides fra andre organisationer.

Udbyttet hos jer er at blive klædt på til at anvende udvalgte metoder og værktøjer i organisationen. I får skabt et fælles sprog, opbakning og engagement omkring læringsguiderne og ambitionen om styrket faglighed og kulturopbygning til gavn for børn og familier.

Pris: Kontakt os på ncb@socialtalksonline.dk eller telefon 51 52 07 59 for nærmere dialog om jeres behov og ønsker. Prisen afhænger af det lokale læringsforløbs omfang og karakter.


6

Social Talks Øvelser

Vidensmægleruddannelse

Vi oplever, at flere aktører kan bruge det metodeapparat, Social Talks har udviklet. Det er enkelt og lettilgængeligt. Det skaber engagement og styrket kultur, når videndeling bliver bygget ind i organisationen.

Social Talks træner vidensmæglere i fx kommuner, institutioner og NGO’er, så de kan udbrede læring om bl.a. nye metoder, faglige tilgange og redskaber i egen organisation. Praksis og arbejdspladsen er den bedste arena for læring.

Vi træner vidensmæglere over tre dage dage, som er startskuddet til vidensmæglerens skræddersyede tilgang til videndeling, læring og fagligt løft på arbejdspladsen.
Vidensmægler rummer:

 • En forsamtale med hver deltager, om hvordan det konkrete læringsønske og behov for viden bedst kan sættes i spil i egen organisation. Fx i relation til konferencer, faglige netværk, kompetenceudvikling og mødeaktivitet.
 • Vi tilpasser metodekonceptet til den konkrete kontekst, så metoderne passer til jeres formål, kultur og fremgangsmåde. Fx i en daginstitution, i en familieafdeling, i en faglig organisation, mv.

Vi træner grupper af medarbejdere og ledere i facilitering af faglig refleksion og læring hos kolleger i organisationen. Vidensmæglere bliver trænet i at facilitere faglig dialog og metodebrug og i at klæde andre på til videndeling. Udbyttet for arbejdspladsen er, at I får et samlet format for videndeling samt en eller flere dedikerede og kompetente kolleger, der kyndigt kan facilitere videndeling og udbrede nye metoder og tilgange og forankre læring i ny praksis.

Pris: For træning af en vidensmægler er prisen 7.500 kr. ekskl. moms. Ved to tilmeldte fra samme organisation er prisen 14.200 kr. ekskl. moms.


Partnere

Vi har lavet samarbejde med følgende:

fortællekunsten 154x98


Kontakt

KONTAKT OS HVIS DIN ORGANISATION

 • Står i en udfordring og ønsker at trække udviklingen i en bedre retning.
 • Ser behov for at opbygge stærkere faglig kultur og løfte kompetencerne i personalegruppen.
 • Har udviklet en god og måske ny praksis, som resten af landet bør få kendskab til.
 • Ønsker at formidle faglige erfaringer eller forskning på en nyskabende og effektiv måde, der giver jeres budskaber stor synlighed, skalérbarhed og opnår forankring i praksis.
 • Har brug for at kvalificere den tidlige indsats, men det er uklart, hvordan I skal gribe det an.

 

Social Talks hjælper kommuner, NGO’er, forskningsmiljøer samt institutioner og servicetilbud, som har en ambition om at gentænke velfærden til gavn for arbejdet med børn, unge og familier.

- Social Talks