Styrk dit arbejde og organisationen gennem netværksforløb 

Social Talks udbyder netværksforløb, som henvender sig til fagprofessionelle og ledere, der arbejder med sårbare børn og familier. Få viden og nye tilgange, der kan styrke den individuelle praksis og selve organisationen, det foregår i.

Workshop i gladsaxe

Den virtuelle erfa-gruppe på børne- og ungeområdet.

  • Netværksforløb er en anerkendt og velbeskrevet metode, hvor deltagerne får viden, inspiration, redskaber og metoder relateret til et specifikt fagligt emne og samtidig opnår gensidig sparring og erfaringsudveksling om egen praksis.
  • Har I medarbejdere og ledere, som gerne vil styrke faglighed og indsatsen i forhold til børn og unge? Hvis ja, så er Social Talks´ række af netværksforløb en værdifuld mulighed. Et netværksforløb forløber typisk over fire møder, hvor vi sætter fokus på et tema. Det kan f.eks. være ”tidlig opsporing”, ”FIT på myndighedsområdet”, ”skolefravær” eller ”anbragte børn og unges læring i plejefamilier.” Deltagerne anvender egen viden, erfaring og refleksioner, når de sammen styrker faglighed via et netværksforløb. Deltagerne vil give og få gensidig feedback og sparring – også fra Social Talks’ facilitatorer og oplægsholdere på netværksforløbet.

I et netværksforløb arbejder du med:

  • Viden, metoder, redskaber og inspiration til et specifikt emne.
  • Strukturerede øvelser til deltagerne.
  • Gensidig sparring og erfaringsudveksling i netværket.

Deltagernes udbytte:

  • Redskaber og værktøjer til at skabe styrkede indsatser for de borgere, der er i centrum for deltagernes arbejde.
  • Viden, inspiration, effektive metoder og kompetenceudvikling inden for et specifikt emne.

Din organisations udbytte:

  • Virksomme faglige indsatser og organisationsudvikling.
  • Fagprofessionelle, der udvikler deres faglighed og skaber motivation og engagement gennem personlig kompetenceudvikling.

Hvem deltager?

Medarbejdere og ledere dels i servicetilbud og dels i kommunale forvaltninger, der ønsker ny faglig viden med henblik på at styrke egen og organisationens praksis.

Det praktiske:

Netværksforløbet gennemføres oftest som fire møder á ca. 2 timer afviklet over tre måneder

Prisen afhænger af antal møder, form og indhold, men er oftest mellem 3.000 kr. og 4.000 kr. ekskl. moms pr. deltager. Møderne afholdes virtuelt via Zoom.

Download printbar PDF

- Social Talks