Charlotte Ringsmose Talk for Social Talks om Virkningsfuld pædagogik

Social Talks Webinar

Webinar er vores digitale eventformat med oplæg og lærende samtaler. Oplæg filmes og deles efterfølgende digitalt via vores og evt. samarbejdspartneres platforme samt på sociale medier. Webinaret afvikles i Zoom, fordi deltagerne selv kan vælge, hvilket breakout room, de vil deltage i.

Eventet

Som deltager ser man tre oplæg i rap på 5 til 7 minutter hver. Efterfølgende kan man vælge at deltage i en lærende samtale med én af de tre oplægsholdere og evt. værten. Der vil være 3 til 4 grupper med op til 10 deltagere i hver.

Hver oplægsholder har deltaget i en 2 timers workshop forud, hvor de får trænet deres oplæg og bliver instrueret i et enkelt faciliteringskoncept, som de anvender til at facilitere den lærende samtale.

Webinaret følger en fast struktur og afvikles på en time:
1. Velkomst og intro på 3 til 5 minutter.
2. Tre oplæg. 5 til 7 minutter hver. Samlet 15 til 21 minutter.
3. Faciliterede samtaler. 20 til 25 minutter.
4. Opsamling fra samtalerne og afrunding. 10 til 15 minutter.

30 deltagere, men op til 40 deltagere, hvis værten også faciliterer en samtale.

Oplæg

Oplæggene varer 5 til 7 minutter og følger en fast struktur: Introduktion til oplægsholderen selv, en fortælling om deres møde med den problemstilling, oplægget kredser om, herefter konkrete erfaringer eller pointer fra deres arbejde med at håndtere udfordringen og afslutningsvist nedslag, der peger fremad eller optager oplægsholderen netop nu.

Lærende samtale

Samtalerne varer 20 til 25 minutter og følger en skabelon: Facilitator giver en kort introduktion til, hvad der skal ske. Derefter kommer alle deltagerne til orde på skift med en kort præsentation af dem selv og en pointe eller spørgsmål, de har taget med sig fra oplæggene. Herefter sætter facilitator et eller flere af de spørgsmål i spil, der er blevet nævnt og lader samtalen organisk folde sig ud, indtil deltagerne kaldes tilbage i plenum.

Budget

10.000 kr. går til underleverandører, hhv. 5.000 kr. for teknik og 5.000 kr. til coaching af oplægsholdere samt lokaleleje. 20.000 kr. går til foreningen Social Talks til løn og udgifter i forbindelse med afvikling af webinar.

2 modeller:
A) 1 sponsor betaler 17.000 kr. og leverer to til tre oplægsholdere og kan dertil tilkøbe pladser til 325 kr. pr. stk.
B) 3 sponsorer samfinansierer i alt 17.000 kr. og leverer hver en oplægsholder. Pladser kan tilkøbes til 325 kr. pr. stk.
Pladser der ikke købes af sponsor(er) sælges for 325 kr. pr. stk.

Tilmelding og spørgsmål kan rettes til ncb@socialtalksonline.dk eller på telefon 5152 0759.

- Social Talks