Det frivillige Facilitator hold ved Social Talks Event: Familien i fokus

Om Social Talks

Social Talks nytænker videndeling for at oversætte og dele viden på tværs af forskning og praksis og på tværs af praksis mellem kommunerne. Vi udvikler en infrastruktur, som vi mener mangler i dag. Formålet er at gentænke velfærd og at bidrage til et bredt velfærdsløft gennem videndeling.

Her kan du læse mere om Social Talks, koncepterne bag og hvordan du kan indgå i et samarbejde med Social Talks. Længere nede på siden.


Rækkevidde

Social Talks har eksisteret online siden oktober 2019 og har allerede en stor trafik på sitet.

Videoer og læringskit bliver eksponeret og skaleret bredt på tværs af landet og ned i forskellige faglige kontekster hos pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker, socialpædagoger, mv.

13 min

Social Talks’ videoer har et højt visnings-gennemsnit på 13 minutter.

18.000 visninger

Social Talks har indtil nu opnået 18.000 visninger.


Koncepter

Social Talks leverer følgende koncepter, som organisationer og institutioner kan rekvirere. Det sker i en tæt dialog med os, hvor omsætning af viden bliver skræddersyet til de konkrete behov.


1

Event på Campus Carlsberg KP

Events

Vi laver events  fordi vi mener at der i mødet mellem mennesker skabes ny læring, engagementet bliver højnet og det fører til nye samtaler og forandring derude hvor arbejdet med børnene og familierne foregår.

Hver event er lavet ud fra et emne og rummer følgende:

 • Oplægsholdere der sammen gennemgår et træningsforløb i historiefortælling, så de kan levere levende oplæg der vil blive husket.
 • Faciliterede workshops mellem oplæggende i små tværfaglige grupper. Vores facilitatorer bliver undervist i Social Talks metodeapparat der bidrager til den lærende samtale.
 • Vores events skaleres op og ned som en hybrid mellem fysisk og digital deltagelse.

Oplæggene bliver filmet og er efterfølgende tilgængelige som talks på vores website.

Sammen med videoer ligger læringskit, med øvelser, der bidrager til at viden kan deles bredt ud. Læringskit er værktøjer, der understøtter omsætning af viden præsenteret i videoerne til praksis. Enten individuelt eller i grupper af medarbejdere.


2

Vi laver også talks uden events. Det gør vi fordi det kan havde et hurtigere aftræk, det foregår uden eventforberedelser og er derfor mindre om kosteligt, men stadig vigtigt. Her er det Ulla der er ved at gå i gang i vores studie på KP i København.

Talks

Talks er en fortælling i billeder. Det er en måde at formilde på der giver tilhøreren en oplevelse der påvirker dem og derved printer den viden sig ind i hukommelsen.

Social Talks laver enkeltstående talks med vigtig viden der skal udbredes. De rummer følgende:

 • Dygtige formidlere, med noget på hjertet, der inviteres ind for at formidle deres viden gennem Social Talks ud i praksis.
 • Oplægsholdere gennemgår et træningsforløb i historiefortælling.
 • Oplæg bliver filmet og efterfølgende gjort tilgængelige som talks på Social Talks’ website.

Sammen med videoer ligger læringskit, med øvelser, der bidrager til at viden kan udbredes. Læringskit er værktøjer, der understøtter omsætning af viden præsenteret i videoerne til praksis. Enten som individuel refleksion eller i grupper.

Talks lavet uden events kan havde et hurtigere aftræk, da det foregår uden eventforberedelser og derfor er mindre omkostningstunge.


3

Facilitator briefing ved Social Talks Event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring.

Læringsforløb

I forlængelse af events socialiserer vi viden gennem netværk. Viden bliver fulgt til dørs helt ud på arbejdspladsen for at skabe adfærdsændring og forandring til gavn for børn og familier.

Konceptet rummer følgende:

 • Social Talks tilbyder løbende læringsforløb både fysisk og virtuelt ud fra temaer, som vi har behandlet i Social Talks. – Vi mødes fysisk og online og Social Talks står for oplæg og facilitering.
 • Fokus er på udvikling af kompetencer og at trække viden og kapacitet til kommunen, der kan øge effekt for borgerne. Eksempler: Tidlig indsats, tidlig opsporing, højkvalitetsdagtilbud, mv.

4

Konference med Social Talks

Social Talks som et anderledes konferenceformat

I stedet for at lave den klassiske konference, som undersøgelser viser mange har glemt kort tid efter, så brug Social Talks til din konference for at skabe større effekt.

Konceptet rummer følgende:

 • Social Talks bruger de udviklede metoder til at justere formatet. Med bestemte virkemidler opnås der større involvering og læring, der gennem vedblivende kroge kan udvikle og fastholde en evt. ønsket forandring over tid.
 • Det kan skaleres op og ned afhængigt af behov og det kan foregå som en hybrid mellem fysisk og digitalt event. Vi opfordrer til at supplere “3 hovedoplæg og en paneldebat” med andre formater for at opnå øget effekt. Ressourcerne kan bruges bedre, så nuet i konferencen bliver forlænget ind i fremtiden.

5

Viden bliver socialiseret i møde over kaffen

Læring og engagement på arbejdspladsen

Social Talks ser arbejdspladsen som den bedste arena for træning og læring i praksis. Men det skal understøttes. Har I faglige udfordringer med en målgruppe så kan I styrke læring gennem Social Talks metodekit.

Konceptet rummer følgende:

 • Social Talks bygger videndeling ind i organisationen, som skaber lettilgængelig læring. Samtidigt højner det engagement og sammenhold på tværs af arbejdspladsen.
 • Vi kommer ud og skræddersyer et forløb til jer på arbejdspladsen.
 • Social Talks uddanner facilitatorer blandt medarbejdere på arbejdspladsen.
 • Vi kan også tage afsæt i videoer og læringskit på Social Talks site.
 • Vi skræddersyer et forløb til jer, som udvikler kompetencer og styrker kulturen.

6

Social Talks Øvelser

Byg kapacitet op til læring og formidling i jeres organisation

Vi oplever, at flere aktører kan gøre god brud af det metodeapparat, vi har udviklet. Det er enkelt og lettilgængeligt og skaber engagement og et højt udbytte. Det kan tænkes ind i adskillige kontekster.

Konceptet rummer følgende:

– Vi kan styrke kapaciteten i din organisation til at formidle viden og at skabe læring.
– Vi bruger det metodeapparat, vi har udviklet i Social Talks og kan derudover lave en tilpasning til den enkelte organisation.


Partnere

Vi har lavet samarbejde med følgende:

fortællekunsten 154x98


Kontakt

Vil du vide mere?
Kontakt os på socialtalks@kp.dk eller Niels Christian Barkholt direkte på 5152 0759

- Social Talks