Overgang til ungdomsuddannelse

Den 9. november 2021 afholdt Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med Social Talks et event om unges overgang fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse.

Her får du levende fortællinger fra fire engagerede lærere, der har udviklet nye metoder og har implementeret dem i deres dagligdag, så flere unge får en god skolegang, vælger en ungdomsuddannelse og gerne en erhvervsuddannelse.

Uddannelse er den sikreste vej til at få et godt liv. Derfor er det håbet, at andre kommuner og skoler kan lade sig inspirere af metoderne, så vi undgår at tabe de mange unge, som er i risiko for ikke at få en uddannelse. Social Talks kan rekvireres til at omsætte viden lokalt på skoler og i kommuner.

 

Fire talks:

Helena Pernille Alexandrowitsch, lærer hos Tingbjerg Skole og Fritid: Eleven i centrum for egen læring og trivsel

Lene Pors, lærer i håndværk og design på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole: Virkelyst og vovemod på spil i praksisfaglighed

Kirsten Lorenzen, lærer på Kildevældsskolen: Jeg ved, hvad jeg vil efter 9.

Esben Schønwandt, Gejstlærer og lærer på Korsager Skole, Brønshøj: Gejst

- Social Talks

Videoer fra eventet

Jeg ved, hvad jeg vil efter 9.

Kirsten brænder for, at uddannelse og job – karrierelæring – bliver anvendt systematisk i folkeskolen. Fordi det kan få endnu flere unge til at blive afklaret i valget af ungdomsuddannelse.

Virkelyst og vovemod på spil i praksisfaglighed

Lene formidler i sin talk, hvordan børn og unge lærer på forskellige måder. Hun illustrerer med eksempler, hvordan børn og unge også kan lære ved at bruge sanserne.

Eleven i centrum for egen læring og trivsel

Helena var med fra start, da Tingbjerg skole og Fritid ville udvikle og styrke skolehjemsamarbejdet. Alle ansatte med lyst og engagement kunne deltage.

Gejst

Esben går hver dag på arbejde for at hjælpe børn og unge, som har slået sig på skolen. Han tror på, at alle unge kan komme tilbage på sporet i skolen – med den rette støtte før, under og efter en camp med Gejst.