Om Social Talks

Vores mission er at øge trivslen blandt små børn og deres familier. Social Talks er din genvej til den nyeste viden, redskaber og inspirerende fortællinger fra feltet.

Med støtte fra Egmont fonden på knap 4 mio. kroner vil Social Talks styrke videndelingen blandt praktikere, forskere og ledere med særligt fokus på de helt små børn. Social Talks er en levende platform for videndeling til alle, der arbejder med børn i 0-6 års alderen. Både pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, jordemødre med videre, men også studerende og undervisere på professionsuddannelserne, ledere i den offentlige sektor samt frivillige og professionelle i NGO’er.

“Social Talks præsenterer i samarbejde med Børns Vilkår det første event i en række af praksisnære arrangementer relateret til tidlig indsats og 0-6 års området.”

Undersøgelser viser, at flere og flere børn mistrives. Viden, nyttige metoder og redskaber i arbejdet med børn er spredt og ikke altid let tilgængeligt. Den gode forskning, der produceres på professionshøjskoler og universiteter når sjældent ud til de medarbejdere, der er i direkte kontakt med børn og familier i mistrivsel. Derfor er der brug for nye formater for videndeling, ligesom der også kan være brug for at ændre måden, som den enkelte organisation er indrettet og fungerer på.

Oplæg ved Social Talks event 17 september 2019

Social Talks vil bidrage til at skabe positive forandringer og øget trivsel for børn og familier gennem kompetenceudvikling og videndeling for de professionelle og frivillige. Social Talks vil dele den bedste viden fra forskning og praksis gennem events, video og læringsmateriale.

Billede af Henriette Holm Anderen, projektmedarbejder i Social talks
Henriette Holm Andersen

Projektmedarbejder

billede af Louise Dyhre Helles, projektkoordinator
Louise Dyhre Helles

Koordinator

Niels Christian Barkholt projektleder på Social Talks
Niels Christian Barkholt

Leder

- Social Talks