Om Social Talks

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at børn og unge mistrives i langt større omfang end tidligere. Social Talks vil øge børns trivsel. Vi skaber de bedste forudsætninger for at praktikere, beslutningstagere og brugere kan øge trivslen hos børn. Det gør vi ved at nytænke videndeling ved at formidle den nyeste viden og værktøjer gennem inspirerende fortællinger fra feltet.

Med inspiration fra det verdenskendte TED Talk skaber Social Talks events, hvor korte, vidensbaserede og passionerede fortællinger fra praktikere, forskere, beslutningstagere og brugere bider sig fast, starter samtaler og skaber forandring. Oplæggene bliver filmet og gjort tilgængelige her på sitet og gennem sociale medier. Her finder man også værktøjer og øvelser, der kan understøtte praktikere, ledere og frivillige i at omsætte den præsenteret viden fra videoerne til praksis.

Social Talks er en levende tværfaglig platform til alle, der arbejder med børn i 0 til 6-års alderen. Det gælder pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, jordemødre, mv., såvel som studerende og undervisere på professionsuddannelserne, ledere og politikere i den offentlige sektor samt frivillige og professionelle i NGO’er.

“Social Talks laver samarbejder med kommuner, forskningsinstitutioner, NGO’er og andre aktører om praksisnære events relateret til tidlig indsats rettet mod børn, deres familier og netværk.”

Udsatte børn har brug for tidlig hjælp og støtte. Den gode forskning på området finder sjældent ud til dem, der er i direkte kontakt med sårbare børn og deres familier. De bedste praksisser på tværs af landet bliver ikke delt mellem kommunerne. Praktikere savner kompetenceudvikling og nye tilgange. Disse udfordringer imødegår Social Talks med en tværfaglig platform, der sætter viden og erfaringer fra området i spil på helt nye måder.

Oplæg ved Social Talks event 17 september 2019

Social Talks koncept:

  • Videndeling og læring for at udrydde børns udsathed.
  • Temaevents af fire timers varighed.
  • Fire oplæg fra praktikere, forskere eller brugere, som bliver filmet i høj kvalitet og lagt på sitet.
  • Lærende workshops mellem oplæg, som socialiserer viden på stedet og skaber netværk.
  • Design af digitale læringskit, som understøtter omsætning af viden til praksis blandt tusindvis af praktikere.

Som eventdeltager oplever du, at der bliver lagt lige så meget vægt på lærende samtaler blandt deltagerne som på at skabe fængende oplæg fra scenen. Mellem oplæggene styrer en facilitator ved hvert bord en lærende samtale blandt deltagerne om, hvordan den viden, der er blevet præsenteret, kan omsættes og anvendes i praksis. På den måde får vi en langt stærkere forankring af den viden, der præsenteres fra Social Talks scene og vi baner vejen for, samtalerne fortsætter på arbejdspladserne.

Er Social Talks relevant for dig og din organisation? Se hvad tidligere deltagere har fået ud af at deltage ved et event:

- Social Talks