Læringsforløb om tidlig opsporing

Dette læringsforløb er for dig, der er særligt interesseret i tidlig opsporing af mistrivsel blandt børn. Som fagprofessionel ønsker du inspiration, redskaber og viden om at identificere og handle på tidlig bekymring for børn. Du kommer til at arbejde med din egen praksis og kan få sparring fra de øvrige deltagere. Som leder får du inspiration til at integrere metoder og mindset i din afdeling og at styrke arbejdet med den tidlige indsats i kommunen.

Workshop i gladsaxe

Hvad får du ud af deltagelsen?

 • Inspiration, viden og indblik i centrale elementer, forskellige metoder og redskaber, der kan styrke den tidlig opsporing.
 • Indblik i velfungerende og innovative indsatser ift. tidlig opsporing.
 • Et fagligt netværk med fælles fokus på og erfaringer med tidlig opsporing.
 • Et fortroligt rum med fokus på refleksion over egen praksis i dialog med de øvrige deltagere.

Indhold

De første to møder har fokus på:

 • Opsporingsmodeller
 • Metoder til at styrke trivslen blandt børn

De sidste to møder planlægger vi i fællesskab – de kan fx handle om:

 • Konkrete værktøjer til tidlig opsporing
 • Det tværprofessionelle samarbejde

Opbygning

 • Læringsforløbet består af fire møder i løbet af et halvt år.
 • Netværket er faciliteret af Social Talks.
 • 4 møder á 4 timer. Møderne vil foregå på en virtuel mødeplatform.
 • Der veksles mellem eksterne oplæg, gruppe- og individuelle øvelser, træning i egen praksis og feedback på træning.
 • Mindre gruppe med højest 20 deltagere.
 • Opstart august 2020.

Deltagere

Forløbet henvender sig til fagprofessionelle, konsulenter og ledere der ønsker at øge deres kompetencer og få nye perspektiver i arbejdet med tidlig indsats. Til fagprofessionelle, der vil blive dygtigere til at bruge værktøjerne. Til pædagogiske konsulenter, der ønsker at bruge denne viden til at introducere andre institutioner og pædagogisk personale til denne praksis. Til ledere, der vil indarbejde denne praksis og kultur i egen institution. Vi har gode erfaringer med, at ledere deltager sammen med sine medarbejdere for at opnå en kollektiv læreproces.

Pris

Pris 2.000 kr.
Tilmeldes to ledere fra samme organisation, kommune eller andet tilbydes det gratis, at yderligere en medarbejder kan deltage.


Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til heri@kp.dk eller på telefon 5138 0548.

- Social Talks