Netværksforløb om tidlig opsporing

Sundhedsplejen, daginstitutioner og skolerne spiller sammen med de kommunale forvaltninger en helt afgørende rolle i den tidlige opsporing af udsatte børn. Det er et område, der er præget af løbende ny og relevant viden, samtidig med at behovet for det tværfaglige samarbejde stiger og den politiske bevågenhed skærpes. På netværksforløbet fokuserer vi på solid faglig viden og “snuser” samtidig til den nyeste viden omkring tidlig opsporing.

Workshop i gladsaxe

Netværksforløbet er for dig, der arbejder med og har ansvar for den tidlige opsporing af mistrivsel blandt børn. I forløbet vil du som fagprofessionel få inspiration, redskaber og ny viden om at identificere og handle på tidlig bekymring for børn. Du kommer til at arbejde med din egen praksis og få sparring fra de øvrige deltagere. Hvis du er leder, får du her inspiration til at præsentere og integrere metoder og mindset omkring tidlig opsporing i din organisation.

Hvad får du ud af deltagelsen?

  • Inspiration, viden, samt metoder og værktøjer til at sikre tidlig opsporing.
  • Indblik i konkrete erfaringer med tidlig opsporing fra praksis – hvad fungerer godt?
  • Et fagligt netværk med fælles fokus på at styrke det relationelle arbejde mhp. at skabe det bedst mulige grundlag for tidlig opsporing.
  • Et fortroligt rum med fokus på refleksion over egen praksis i dialog med de øvrige deltagere.

Opbygning

  • Netværksforløbet består af fire møder afviklet over tre måneder.
  • Netværksforløbet bliver faciliteret af Niels Christian Barkholt fra Social Talks.
  • 4 møder á 1,5 time, der foregår virtuelt på Teams.
  • Der veksles mellem oplæg, samtale samt gruppe- og individuelle øvelser. Deltagerne forventes at gennemføre øvelser mellem møderne.
  • Maks. 16 deltagere.

Møderække i netværksforløbet og indhold

Møde 1: 1.3.2021 kl. 8.30 – 10.00: Oplæg om samfundets syn på tidlig opsporing, hvor vi står i dag og hvilken vej pilen peger ind i fremtiden. Oplæg v. Niels Christian Barkholt.
Møde 2: 23.3.2021 kl. 8.30 – 10.00: Samarbejde mellem familieafdeling og det primære sikkerhedsnet. Oplæg v. leder af familieafdeling.
Møde 3: 14.4.2021 kl. 8.30 – 10.00: Aktuelle værktøjer og metoder i den tidlige opsporing. Oplæg om metodiske erfaringer fra Gladsaxe Kommune.
Møde 4: 5.5.2021 kl. 8.30 – 10.00: Underretninger, børneinddragelse og den svære samtale med forældre om en bekymring. Oplæg ved erfaren socialrådgiver.

Deltagere

Fagprofessionelle, konsulenter og ledere, der ønsker nye perspektiver på samt værktøjer, viden og metoder til tidlig opsporing i det relationelle arbejde med børn og familier. 

Pris

Pris: 3.000 kr. ekskl. moms.

Tilmeldes to ledere fra samme organisation, kommune eller andet tilbydes det gratis, at yderligere en medarbejder kan deltage


Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til ncb@socialtalksonline.dk eller på telefon 5152 0759.

- Social Talks