Netværksforløb om FIT i myndighed

Feedback Informed Treatment (FIT) tager afsæt i at forbedre indsatser på baggrund af brugernes input. FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet af amerikanske terapeuter på børneområdet. Ved at bruge FIT evalueres og forbedres kvaliteten og effektiviteten af en professionel og relationel indsats. Som den første kommune i landet har Gladsaxe Kommune implementeret FIT på myndighedsområdet. Netværksforløbet tager udgangspunkt i disse erfaringer, men fokuserer også bredere på det at arbejde med struktureret feedback og effekt i myndighedsarbejdet.

Forløbet henvender sig til fagprofessionelle, konsulenter og ledere, der ønsker at tage imod en metode og et mindset, der kan mobilisere et organisatorisk spring i arbejdet børn og forældre. Til fagprofessionelle, der ønsker at udfordre dem selv gennem en metode, der stiller skarpt på egen andel i forandringen til gavn for børn og forældre. Til faglige konsulenter, der ønsker at se på arbejdet med udsatte familier fra et nyt perspektiv, som kan skabe nye resultater på flere bundlinjer; højere kvalitet i arbejdet med familierne og højere arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejdere. Til ledere, der vil indarbejde denne praksis og kultur i egen institution. Vi har gode erfaringer med, at ledere deltager sammen med sine medarbejdere for at opnå en kollektiv læreproces.

Netværksforløbet om FIT i myndighed er for dig, der ønsker at styrke dit relationelle arbejde med udsatte børn og forældre gennem feedback fra de borgere, som er i centrum for dit arbejde. Som fagprofessionel har du modet til at kigge på egen praksis og ønsker at få redskaber og viden om FIT til at arbejde systematisk med feedback, læring og effekt. På forløbet får du en grundig introduktion til FIT og masser af inspiration til at inddrage borgernes input i forbedring af dit arbejde. Hvis du er leder, får du inspiration til at introducere FIT og et effektorienteret mindset i din organisation.

Hvad får du ud af deltagelsen?

  • Inspiration, viden om FIT samt indblik i metoder og værktøjer.
  • Konkrete erfaringer med at implementere og arbejde med FIT på myndighedsområdet.
  • Et fagligt netværk med fælles fokus på at styrke det relationelle arbejde.
  • Et fortroligt rum med fokus på refleksion over egen praksis i dialog med de øvrige deltagere.

Opbygning

  • Netværksforløbet består af fire møder afviklet over tre måneder.
  • Forløbet bliver faciliteret af Niels Christian Barkholt fra Social Talks.
  • 4 møder á 1,5 time, der foregår virtuelt på Teams.
  • Der veksles mellem oplæg, samtale samt gruppe- og individuelle øvelser. Deltagerne forventes at gennemføre øvelser mellem de fire møder.
  • 16 deltagere.

Møderække og indhold:

Møde 1: 3.3.20.01.2021. Kl. 8.30 – 10.00: Introduktion til FIT og implementeringen i Gladsaxe på myndighedsområdet. Oplæg fra repræsentant fra familieafdelingen, Gladsaxe Kommune.
Møde 2: 26.3.2021. Kl. 8.30 – 10.00: FIT metoder og værktøjer i myndighedsarbejdet. Eksternt oplæg.
Møde 3: 16.4.2021. Kl. 8.30 – 10.00: Erfaringer med konkrete forløb med børn og familier. Eksternt oplæg.
Møde 4: 7.5.2021. Kl. 8.30 – 10.00: De organisatoriske og personlige perspektiver ved at arbejde struktureret med feedback. Oplæg v. Niels Christian Barkholt, Social Talks.

Deltagere

Fagprofessionelle, konsulenter og ledere, der ønsker nye perspektiver i det relationelle arbejde med børn og familier. Til fagprofessionelle, der vil have nye værktøjer og metoder i arbejdet med børn og forældre. Til faglige konsulenter, der ønsker at se på arbejdet med udsatte familier fra et nyt perspektiv. Til ledere, der ønsker et stærkere fokus i myndighedsarbejdet på inddragelse og feedback fra børn og familier. Vi har gode erfaringer med, at ledere deltager sammen med  medarbejdere for at opnå en kollektiv læreproces.

Pris

Pris: 3.000 kr. ekskl. moms.
Tilmeldes to ledere fra samme organisation, kommune eller andet tilbydes det gratis, at yderligere en medarbejder kan deltage.


Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til ncb@socialtalksonline.dk eller på telefon 5152 0759.

- Social Talks