Læring og trivsel i plejefamilien

I samarbejde med Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og forskningsprojektet “Mig og min plejefamilie”.

Plejeforældre varetager en vigtig indsats for deres plejebørn. Den gode plejefamilie anno 2020 varetager ikke alene omsorgen og trygheden for barnet. Den sørger også for læsning, ligninger og læring i hjemmet. Det er der én altoverskyggende grund til: Alle ønsker plejebørnene flere chancer for uddannelse og bedre uddannelsesforløb. Disse nye forventninger skaber imidlertid også udfordringer for de plejefamilier, der skal understøtte børnenes læring i hjemmet, og for de fagprofessionelle, der skal rådgive og hjælpe dem.

- Social Talks

Videoer fra eventet

Christian Quvang ved Social Talks event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring

Når barnet har mistet modet på læring

Børn, der har mistet modet på læring, har brug for særlig hjælp. Og børn har generelt behov for et læringsmiljø i hjemmet for at kunne klare sig godt i skolen. Christian Quvang præsenterer her 6 enkle trin til at skabe den bedste ramme omkring lektielæsningen med barnet.

Agi Csonka ved Social Talks event: Læring og trivsel i plejefamilien. Et event om behov, udfordringer og metoder til at styrke anbragte børns læring

Hvorfor skal læring foregå i hjemmet?

Trods lige adgang til uddannelse er der en tæt sammenhæng mellem forældres baggrund og hvordan deres børn klarer sig i skolen. Den forskel starter tidligt og fortsætter hele vejen op. Derfor har forskerne dykket ned i, hvad der sker i børnenes hjem.

Kirstine Mandrup Pedersen, frivillig i De Anbragtes Vilkår og foredragsholder ved Social talks event: Læring og trivsel i plejefamilien

Hvad skolegang betød for mig i min plejefamilie?

Hør i denne talk Kirstines personlige fortælling og refleksioner om at vokse op i en plejefamilie og hvad der havde betydning for, at hun fik rammer og støtte til en god skolegang.

Dorthe Bleses Professor, Trygfondens Børneforskningscenter og foredragsholder ved Social talks event: Læring og trivsel i plejefamilien

Dialogisk læsning – En effektiv metode

Jo mere sprog, et barn kan i forvejen, jo nemmere bliver det at lære mere. Det fortæller Dorthe Bleses om i denne video. Hun tager også tilhørerne med gennem en sjov leg, som gør det tydeligt, hvor svært det kan være at begå sig sprogligt, hvis man ikke har forudsætningerne.