Skolefravær – et fælles anliggende på skolen

Dato kommer snarest

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Har I udfordringer med skolefravær på jeres skole eller i jeres kommune?
 • Vil I have inspiration, så det bliver til et fælles anliggende?
 • Dette Seminar sætter fokus på den voksende gruppe af børn og unge, der ikke trives og som helt eller delvist mister lysten til at gå i skole.
 • Spørgsmålet er, hvordan man arbejder med skolefravær på den enkelte skole?
 • Seminaret belyser, hvordan vi indretter en tryg skole, hvor børn ikke oplever at blive ekskluderet og giver konkret indsigt i det relationsarbejde, det kræver, når børn har fravalgt skolen.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Hvordan håndterer vi bekymrende fravær hos elever i skolen?
 • Ofte er der diskrepans mellem forældre og skole, når vi skal finde årsagen til skolefraværet. Lærerne står på den ene side og mener, at skolefravær skyldes forhold i familien eller det enkelte barn, mens forældre oplever, at skolefraværet skyldes forhold i skolen som lærerskift, mobning, det sociale i gruppen eller larm.
 • Der findes dog aldrig et entydigt svar på årsagen til skolefravær og vi bliver nødt til at arbejde sammen i et fællesskab for at finde løsninger, der kan vende barnets trivsel. Vi må både forstå de mekanismer, der går i gang, når børn bliver belastede og kroppen befinder sig i en stresstilstand. Her skal vi arbejde mod trygge fællesskaber.
 • Vi skal også arbejde på et overordnet plan for at skabe rammer for en skole, hvor alle børn har lyst til at deltage.

Hvem er det relevant for?

 • Alle faggrupper, der arbejder med børns trivsel i skolen.
 • Skolelærere, AKT-lærere, vejledere.
 • Skoleledere, viceskoleledere, udskolingsledere, indskolingsledere, pædagogiske ledere.
 • Personale i ressourcecentre, PPR og familieafdelinger. Familievejledere, psykologer.
 • SFO-pædagoger.
 • Socialrådgivere, socialformidlere, skolesocialrådgivere.
 • Støtte-kontaktpersoner.
 • Socialpædagoger.

Talks

Kirsten Callesen, psykolog, stifter og indehaver af Psykologisk Ressource Center samt stifter af Søstjerneskolen

 • Hvad sker der med hjernens funktioner, når børn befinder sig i en stresstilstand? Dette er vigtig viden, når vi skal forstå, hvordan vi hjælper børn tilbage i skolen.
 • Kirsten er ekspert på området og formidler i dette oplæg, hvordan vi skaber trygge rammer for børnene, når vi forstår deres belastningsreaktioner.
 • Kirsten kommer også med konkrete input til, hvad det kræves af nytænkning for en skole, når der skal arbejdes med skolefravær og hvordan vi starter arbejdet mod positive forandringer.

Anne Vestergaard Jensen, har master i specialpædagogik og souschef på Søstjerneskolen

 • Hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor, når børnene mister lysten til at gå i skole? Hvilke begyndende tegn er det, skolen skal lægge mærke til, når børn ikke trives og er på vej mod øget skolefravær? Børnene siger nej til skolen, men ja til at passe på dem selv.
 • Anne giver et praksisnært indblik i de forskellige perspektiver, der er omkring børn med skolefravær herunder børnenes, forældrenes og skolens og kommer med konkrete løsninger til, hvordan børnene får modet til skolen, når vi arbejder sammen i fællesskab om løsninger.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til virksomme metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer. Eller I deltager online hver især.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller i et online break-out room med andre deltagere.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks