Unges privatøkonomiske trivsel – et element i vejledning af unge

Torsdag 26.01.2023 kl. 13.00-15.20

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Hver niende ung har rod i økonomien og problemer med at betale vigtige regninger. En økonomi ude af balance giver ikke alene stress og søvnløse nætter, men øger også risikoen for frafald på ungdomsuddannelser.
 • Det giver derfor mening at arbejde med unges privatøkonomiske trivsel og kompetencer i det fastholdelses- og trivselsarbejde, som foregår på ungdomsuddannelserne og omkring unge på kanten af uddannelse.
 • Seminarets tre oplæg giver viden, inspiration og konkrete værktøjer til at starte dette arbejde, såvel i undervisningen som i vejlednings- og støttearbejdet omkring unge.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Økonomi er overraskende tabubelagt for mange unge. Det kan være svært at sige fra, når man ikke har råd, eller sige det højt, når privatøkonomien giver ondt i maven.
 • Især unge, der har økonomiske udfordringer og gældsproblemer, skammer sig over deres økonomiske situation og oplever problemerne som en barriere for fx uddannelse.
 • Mange af disse unge opsøger ikke selv hjælpen, eller de gør det for sent. De oplever at økonomi er svært, og de får ikke altid den nødvendige vejledning hjemmefra.
 • Derfor er det vigtigt, at økonomi bliver noget, vi taler åbent og løbende om med unge på skolerne. På den måde kan vi holde flere unge på rette kurs mod trivsel, mod uddannelse, og forebygge udvikling af gældsproblemer senere i voksenlivet.

Hvem er det relevant for?

 • Vejledere, undervisere og fagprofessionelle, som arbejder med unge på ungdomsuddannelser, særligt Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og erhvervsuddannelserne (EUD).
 • Derudover fagprofessionelle, som arbejder med støtte og vejledning til unge i andre regi, fx Den Kommunale Ungeindsats (KUI) eller i projektindsatser.

Talks

 • Dette seminar bliver afholdt tre gange. Ved hvert seminar vil I blive præsenteret for to af følgende oplægsholdere.

Kirsten Udklit Steffensen

 • Kirsten sætter i denne talk fokus på, hvor svært det kan være for vejledere at bringe et emne som privatøkonomi på banen.
 • Hvornår krydses grænsen for vejlederbeføjelser, og hvornår overskrides de unges grænser?
 • Som faglig ansvarlig for vejledningen på Ungecenter Rødovre har Kirsten særligt indblik i, hvordan arbejdet med økonomiske trivselsforløb kan blive en vigtig brik for de unges livsmestring.

Malene Eskildsen

 • Malene har siden 2017, i regi af TrygFonden og Forbrugerrådet Tænks partnerskab om forebyggelse af gæld blandt unge, udviklet indsatser og redskaber til undervisning i finansiel dannelse på FGU og EUD.
 • Malene giver i sin talk inspiration til, hvordan vejledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner kan gå i gang med en tidlig indsats for at skabe bedre økonomisk trivsel hos unge på ungdomsuddannelserne.
 • Hun deler også eksempler på, hvordan og hvornår Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning kan bistå med råd og hjælp som led i en såvel forebyggende som akut indsats.

Merete Klitgaard

 • Merete arbejder som vejleder på FGU Skolen Øst i Høje Taastrup. Her har Merete sammen med kolleger sat sig for at tale med eleverne om deres økonomi og give dem bedre forudsætninger for at træffe gode økonomiske valg.
 • Merete giver et indblik i de økonomiske problemstillinger, hun oplever de unge har, og inspirerer til, hvordan man som vejleder kan arbejde med de unges privatøkonomi ved at turde involvere dem.

Hvorfor skal I være med?

 • I får ny inspiration, viden og konkrete værktøjer til at arbejde med unges privatøkonomi på nye måder og i et bredere perspektiv, samt viden om, hvordan I som fagprofessionelle omkring unge kan få adgang til gratis, uvildig økonomi- og gældsrådgivning, når problemerne rækker udover jeres egen faglighed.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer.
 • Når I har set oplæggene, har I to styrede samtaler i jeres arbejdsfællesskab. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer i god tid før seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks