Tidlig indsats i småbørnsfamilier

Onsdag – 15.03.2023 kl. 09.00-11.30

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Det er afgørende at sætte tidligt ind overfor sociale problemer hos gravide og småbørnsfamilier, da vi ved, at disse problemer ellers kan vokse sig store og sætte sig i form af stationære problemer, som i værste fald får gennemslag resten af livet.
 • Fagprofessionelle i det forebyggende arbejde må have særligt fokus på det i kontakten med børn og forældre i skoler eller daginstitutioner. Men også socialrådgiverne i familieafdelingen må i stigende grad udvikle og praktisere et tidligt mindset i myndighedsudøvelsen. Også selvom, at kvinden eller forældrene på overfladen ikke har synlige og alvorlige problemer.
 • Socialrådgiverens systematiske sagsarbejde og metode indebærer at komme hele vejen rundt om den gravide eller familien og at involvere tværfaglige samarbejdspartnere for at danne sig det fulde billede. Dette skal gøre socialrådgiveren i stand til at sætte relevante indsatser i værk.
 • Seminaret giver viden og erfaringer om, hvem målgruppen er, hvordan forældrenes og børnenes problemer ser ud og hvorfor det er vigtigt at sætte ind i arbejdet med såvel gravide kvinder som forældre til børn i daginstitutioner.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Hvis vi sætter tidligt ind overfor de første problemer, vi ser, så kan det få afgørende betydning i et barns liv.
 • Det stiller øget krav om, at de rette fagprofessionelle, som møder de kommende forældre og familierne, får viden og handlekompetencer til at sætte relevant hjælp i værk.

Hvem er det relevant for?

 • Seminaret er særligt relevant for myndighedsudøvende socialrådgivere/sagsbehandlere i familieafdelinger, som har til opgave at observere tidlige problemer og at handle på dem.
 • Seminaret er desuden relevant for alle, der er i berøring med gravide forældre og børn i den forebyggende indsats.

Talks

Sara Jakobsen, socialrådgiver, Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital.

 • Sara belyser med sin talk, hvor komplekse familierne er. Hun viser, hvor lidt de har med sig og hvor ringe egenomsorgs- og tilknytningserfaringer, de faktisk har. Opvæksten præger deres forældreskab og viser tegn på risikofaktorer, der er forbundet med selv at være vokset op under svære forhold. Det du ikke har fået med dig, kan du ikke give videre.
 • Sara formidler de store og særlige muligheder der er, for at skabe forandringer for sårbare mødre under graviditeten. Håbet under graviditeten kan skabe store forandringer.
 • Hvorfor er det så afgørende, at vi sætter ind lige præcis her? Hvor meget kan man faktisk rykke de her familier på lige præcis det her tidspunkt?
 • Hvorfor er det vigtigt at vide noget om konsekvenser ved en mor, der har haft misbrug under graviditeten. Hvilken betydning kan det få for barnet senere i livet, hvad er det for nogle udfordringer, vi ser og hvad skal vi være opmærksomme på fremadrettet ift. indsatser omkring familien/barnet?

Cathrin Skram Engmose, forebyggende socialrådgiver i dagtilbud, Nørrebro-Bispebjerg, Københavns Kommune.

 • Cathrin formidler, hvordan vi ikke altid kan se på små børn, når de ikke trives. Vi skal være nysgerrige og opmærksomme på de små detaljer, vi får oplyst. Den tidlige bekymring skal vi tage alvorligt.
 • Hvordan kan man som socialrådgiver arbejde i en daginstitution og samle de små fornemmelser om børnenes trivsel sammen? Hvorfor er det vigtigt, at vi er nysgerrige og stiller flere spørgsmål til det, vi ser/oplever med børnene?
 • Hvilken betydning får relationsarbejdet til forældre og de ansatte i institutionerne for arbejdet med tidlig indsats?
 • Det tværfaglige perspektiv bliver afgørende. Vi lykkes ikke, hvis vi ikke har det tværfaglige perspektiv med. Det er socialrådgiverens opgave at se sammenhænge, være facilitator og bringe eksperter på banen.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af to styrede samtaler, som finder sted under seminaret.
 • Få konkrete idéer til at anvende virksomme indsatser.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I to styrede samtale i jeres arbejdsfællesskab. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet. Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks