Hvordan kan kommunale myndighedssamtaler med børn og unge få et forskningsbaseret kvalitetsløft?

07.02.2023 kl. 13.00-15.30
21.03.2023 kl. 9.00-11.30

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Alt for mange børn og unge oplever sig ikke hørt og inddraget i deres egen sag, når de er til samtale med deres sagsbehandler i kommunen.
 • Mange sagsbehandlere er usikre og føler ikke, de har de rigtige kompetencer. For hvordan kan sagsbehandleren opnå en god kontakt og give udviklingsstøtte til børn og unge, når hun samtidig skal optræde som myndighedsperson?
 • Seminaret præsenterer et videobaseret redskab: Min Rådgivningspartner, der på et solidt forskningsgrundlag kan hjælpe ansatte og ledere i kommunale familieafdelinger med at skabe kvalitet i deres myndighedssamtaler.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. Vi mener, at myndighedssamtalen er den primære nøgle til denne deltagelse.
 • Den kommende Barnets Lov stiller krav om langt mere inddragelse af børn og unge, end det, der sker i dag.
 • Så hvordan kan vi i højere grad og på et stærkt forskningsbaseret grundlag sikre gode myndighedssamtaler? Hvordan kan videobaseret supervision bidrage?
 • På dette event får I konkrete input til, hvordan I som fagpersoner eller ledelse kan arbejde forskningsbaseret og systematisk med at understøtte kvalitet i myndighedssamtaler i hverdagen.

Hvem er det relevant for?

 • Ansatte i familieafdelinger, herunder myndighedsrådgivere, fagprofessionelle i foranstaltninger og ledere.
 • Medarbejdere og ledere i Familieretshuset og Socialtilsyn.
 • Undervisere og studerende på Socialrådgiveruddannelsen.
 • Ledere, konsulenter, forskere eller andre, der interesserer sig for udvikling af redskaber til måling af kvalitet i myndighedssamtaler eller socialt arbejde.
 • Alle der taler med unge i en myndighedskontekst.

Talks

Helle Antczak, underviser, forsker og docent ved Københavns Professionshøjskole.

 • Hvordan kan man forbedre sine myndighedssamtalerne ved at bruge redskabet Min Rådgivningspartner?
 • Med afsæt i sine erfaringer som socialrådgiver, underviser og supervisor i Min Rådgivningspartner fortæller Helle Antczak om, hvordan man kan bruge redskabet. Hvad kræver det, og hvordan fungerer det? Vi dykker ned i maskinrummet.

Siddhartha Baviskar, lektor i socialt arbejde, ph.d. i Statskundskab.

 • Hvordan byggede vi det videnskabelige fundament for måleredskabet bag Min Rådgivningspartner?
 • I dette seminar fortæller Siddhartha, hvad det videnskabelige fundament består af, og hvordan han arbejdede sammen med sine socialfaglige kollegaer om at bygge det op.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler undervejs
 • Få konkrete idéer til de virksomme metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (talks) ud til jer.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før seminaret.

 

 • Hybridseminaret er det andet af to seminarer med afsæt i erfaringer fra den forskning, der førte til Min RådgivningsPartner. I det første seminar, Hvad er den gode myndighedssamtale?, sætter vi fokus vigtigheden af den gode myndighedssamtale med erfaringer fra både en tidligere anbragte  og en myndighedsrådgiver. 

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks