Hvordan forebygger vi mentale helbredsproblemer og fremmer trivsel blandt skolebørn?

Dato kommer snarest.

Tilmeld dig

Hvad handler dette hybridseminar om?

 • Seminaret fokuserer på den skræmmende tendens, at vores børn og unges mentale helbred gennem de sidste 20 år er blevet værre måling for måling.
 • Udviklingen sker på trods af det faktum, at vi aldrig haft mere viden om det gode børneliv.
 • Vi skylder vores børn og unge at vende denne tendens. Men hvordan? Det giver dette Hybridseminar konkrete bud på.
 • To talks retter sig direkte mod den kommunale praksis omkring vores skolebørn.
 • Talk 1 giver et solidt indblik i, hvordan det ser ud med børn og unges mentale sundhed i Danmark og hvilken viden, vi har om virkningsfulde indsatser.
 • Talk 2 går tæt på erfaringerne fra en kommune, der har omsat forskning til praksis, og skabt en ny retning og lovende resultater i arbejdet mod øget skoletrivsel.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Hvis vi skal have vendt denne udvikling, så må vi tænke nyt.
 • Det er vigtigt at angribe denne problemstilling i de konkrete faglige kontekster og på tværs af forvaltninger og afdelinger.
 • Et af hovedbudskaberne i Hybridseminaret er, at der er brug for lokal handling og at etablere et team, der proaktivt arbejder med at skabe skoletrivsel og forebygge mentale helbredsproblemer.
 • Hybridseminaret vil vise en vej til, hvordan fagpersoner i praksis og i forvaltningen, herunder ledelse, kan gribe de bedste eksempler fra forskning og praksis.

Hvem er det relevant for?

 • Nye eller eksisterende arbejdsfællesskaber, der arbejder med skoletrivsel og forebygger børn og unges mentale helbredsproblemer i kommunerne; både fagpersoner, konsulenter og ledere.
 • Det kan være inden for sundhedsfremme, PPR, skoler eller de ledelseslag, der koordinerer tiltag på tværs af forvaltninger.

Talks

Bjørn Holstein, Professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

 • Bjørn har beskæftiget sig med dette forskningsfelt i 50 år.
 • Bjørn formidler de vigtigste fund fra forskningen om mentale helbredsproblemer hos børn og unge og hvordan man kan forebygge sådanne problemer, fx i grundskolen.
 • Fokus er især på gode børnefællesskaber i skolen, elevers sociale og emotionelle kompetencer og professionel hjælp til elever med mentale helbredsproblemer og begyndende psykisk sygdom.

Thomas Garsdal, skolechef, Ikast-Brande Kommune.

 • Thomas formidler hvordan de i Ikast-Brande Kommune omsætter nogle af de vigtigste resultater fra forskning til praksis.
 • Han fortæller om de universelle indsatser, som foregår på alle byens skoler.
 • Han formidler den rejse, de har været på og hvordan de med et enkelt koncept får skabt en fælles styrket indsats på skolerne.

Hvorfor skal I være med?

 • Få et spejl på jeres egen vigtige praksis omkring børn og unges mentale sundhed.
 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag – hvordan kunne det se ud hos jer?
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af to styrede samtaler, som finder sted under Hybridseminaret.
 • Få konkrete idéer til at anvende virksomme indsatser.
 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Hybridseminaret.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Download dokumenter


Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks