Hvad er den gode myndighedssamtale

Dato kommer snarest

Tilmeld dig

Hvad handler dette event om?

 • Mange taler om myndighedssamtaler med børn og unge. Nogle taler om indholdet i samtalerne, færre taler på grundlag af forskning i myndighedssamtaler. Det gør vi i projektet ’Min Rådgivningspartner’.
 • Dette Social Talks event handler om 343 filmede samtaler mellem unge og sagsbehandlere.
 • Det handler om, hvad der er vigtigt i myndighedssamtaler, hvad der er forsket i og hvad vi har fundet ud af. Det handler også om, hvordan vi kan måle kvaliteten af en myndighedssamtale.
 • Kom og hør mere om hvorfor det er vigtigt at bygge sin praksis på forskning, og hvordan samtaler i praksis kan blive bedre. Projektet ’Min Rådgivningspartner’ deler deres model for vigtige dimensioner i en myndighedssamtale og erfaringer med at opstille målekriterier med henblik på læring og udvikling i praksis.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. Vi mener, at myndighedssamtalen er den primære nøgle til denne deltagelse. Så hvordan kan vi i højere grad og mere systematisk sikre gode myndighedssamtaler? Hvordan gør man det konkret? Hvad vil det sige? Og hvad kan I gøre allerede på kort sigt?
 • Til dette event får I både oplæg om aktuel forskning i myndighedssamtaler og konkrete input til, hvordan I griber myndighedssamtaler an.
 • Ledere får metoder til, hvordan ledelsen og organisationen kan arbejde mere forskningsbaseret og systematisk med at understøtte kvalitet i myndighedssamtaler i hverdagen.

Hvem er det relevant for?

 • Ansatte i familieafdelinger, herunder myndighedsrådgivere, fagprofessionelle i foranstaltninger og ledere.
 • Medarbejdere og ledere i Familieretshuset og Socialtilsyn.
 • Undervisere og studerende på Socialrådgiveruddannelsen.
 • Ledere, konsulenter, forskere eller andre, der interesserer sig for udvikling af redskaber til måling af kvalitet i myndighedssamtaler eller socialt arbejde.
 • Alle der taler med unge i en myndighedskontekst.

Talks

Frank Ebsen, forsker og docent ved Københavns professionshøjskole.

 • Med afsæt i sit indgående kendskab til børne-ungeområdet i Danmark giver Frank med projektet ’Min Rådgivningspartner’ et eksempel på, hvordan vi og I, der arbejder med unge, kan bruge forskning til at blive klogere og bedre.
 • Frank spørger os: Tør I tænke? Ved I, hvad I gør? Ved I, hvad der kommer ud af det? Kan unge mærke det?

Signe Steensbæk, socialrådgiver og lektor i socialt arbejde ved Københavns Professionshøjskole.

 • Hvordan kan man måle kvaliteten af en myndighedssamtale?
 • Med afsæt i Signes egne erfaringer som socialrådgiver og underviser fortæller hun om forskningsprojektets arbejde med at udvikle og teste kvalitetskriterier og præsenterer projektets bud på en model, der kan måle kvalitet i myndighedssamtaler.

Kristine Bodal, socialrådgiver og faglig koordinator, Greve Kommune.

 • Hvordan kan man arbejde med at forbedre samtaler med unge i praksis?
 • Med afsæt i Kristines erfaringer som socialrådgiver, fortæller hun om sin deltagelse i forskningsprojektet og arbejdet med at udvikle kvalitet i myndighedssamtaler i praksis.

Fransiska Mannerup, har studeret kommunikation og socialvidenskab og er bestyrelsesmedlem i De Anbragtes Vilkår.

 • Et ungeperspektiv på myndighedssamtaler
 • Med afsæt i Fransiskas erfaringer med at deltage i myndighedssamtaler med forskellige formål og skiftende sagsbehandlere gennem tiden, fortæller Fransiska om sin deltagelse i forskningsprojektet og det særlige blik, hun har på kvalitet i myndighedssamtaler.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til virksomme metoder.

Praktik

 • Dette er et LIVE event, som foregår i Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.
 • Præcis vejvisning modtages i bekræftelsesmail efter tilmelding.
 • Dette event er del af i alt fire aktiviteter om Min Rådgivningspartner, hvor Social Talks stiller skarpt på den gode myndighedssamtale. Samlet set afholdes et LIVE event og 3 Hybridseminarer.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks