Hvad er den gode myndighedssamtale

24.01.2023 kl. 13.00-15.30
07.03.2023 kl. 9.00-11.30

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Dette seminar handler om den gode myndighedssamtale, om erfaringerne med at sidde på den ene og den anden side af bordet og om hvad forskning i myndighedssamtaler kan lære os på kryds og tværs af udfordringer, alder og geografi. 
 • Til seminaret kan I høre erfaringerne fra både den tidligere udsatte unge, der gennem sin opvækst har deltaget i utallige myndighedssamtaler og den erfarne socialrådgiver, der har taget rejsen fra som nyuddannet socialrådgiver at blive kastet ud i myndighedssamtalen med udsatte unge til at arbejde helt tæt på de unge på udførersiden til i dag at forske og undervise morgendagens socialrådgivere. 

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Alt for mange børn og unge oplever sig ikke hørt og inddraget i deres egen sag, når de er til samtale med deres sagsbehandler i kommunen.   
 • Mange sagsbehandlere er usikre og føler ikke, at de har de rigtige kompetencer. For hvordan kan sagsbehandleren opnå en god kontakt og give udviklingsstøtte til børn og unge, når man samtidig skal optræde som myndighedsperson?
 • Alle bliver mere og mere bevidste om, at børn og unge skal deltage i egen sag. Vi mener at myndighedssamtalen er den primære nøgle til denne deltagelse. Så hvordan kan vi i højere grad og mere systematisk sikre gode myndighedssamtaler? Hvad er en god myndighedssamtale i det hele taget?

Hvem er det relevant for?

 • Ansatte i familieafdelinger, herunder myndighedsrådgivere, fagprofessionelle i foranstaltninger og ledere.
 • Medarbejdere og ledere i Familieretshuset og Socialtilsyn.
 • Undervisere og studerende på Socialrådgiveruddannelsen.
 • Ledere, konsulenter, forskere eller andre, der interesserer sig for udvikling af redskaber til måling af kvalitet i myndighedssamtaler eller socialt arbejde.
 • Alle der taler med unge i en myndighedskontekst.

Talks

Signe Steensbæk, socialrådgiver og lektor i socialt arbejde ved Københavns Professionshøjskole.

 • Hvordan kan man måle kvaliteten af en myndighedssamtale?
 • Med afsæt i Signes egne erfaringer som socialrådgiver og underviser fortæller hun om forskningsprojektets arbejde med at udvikle og teste kvalitetskriterier og præsenterer projektets bud på en model, der kan måle kvalitet i myndighedssamtaler.

Fransiska Mannerup, har studeret kommunikation og socialvidenskab og er bestyrelsesmedlem i De Anbragtes Vilkår.

 • Et ungeperspektiv på myndighedssamtaler
 • Med afsæt i Fransiskas erfaringer med at deltage i myndighedssamtaler med forskellige formål og skiftende sagsbehandlere gennem tiden, fortæller Fransiska om sin deltagelse i forskningsprojektet og det særlige blik, hun har på kvalitet i myndighedssamtaler.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag
 • Lær sammen af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til de virksomme metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før seminaret

 

 • Hybridseminaret er det første af to seminarer med afsæt i erfaringer fra den forskning der førte til Min RådgivningsPartner. I det andet seminar Hvordan kan kommunale myndighedssamtaler med børn og unge få et forskningsbaseret kvalitetsløft? sætter vi fokus på redskaberne i Min RådgivningsPartner og det videnskabelige fundament. 

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks