Helhedsorienteret indsats på beskæftigelsesområdet

Dato kommer snarest

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Forældres vej til beskæftigelse har enorm betydning for hele familien. Ved at koble børne- og beskæftigelsesområdet er det grundtanken at skabe en indsats, der virker hele vejen rundt og som stabiliserer familien og dens hverdag.
 • Flere forsøg i kommunerne går på tværs, men hvad skal der til i den enkelte kommune for at integrere de to områder, og hvad kan det store udbytte være?
 • Gennem to talks sætter vi fokus på, hvilken rolle, vi som fagprofessionelle har for borgerens udviklingsmuligheder og hvilken udvikling, der er brug for fremadrettet.
 • Det gør vi med afsæt i konkrete cases fra virkeligheden i familierne. Det kræver organisering og koordinering og en indsats på tværs. Ved at turde at gå tæt på mennesker og deres familier og arbejde nærværende og motiverende kan vi finde løsninger på de problemer og udfordringer, der står i vejen for trivslen i den enkelte familie.
 • Vær med og få indblik i, hvad skal der til for at skabe den, og hvad det kræver af praktikeren og af organisationen.
 • Deltag i en styret samtale med dine kolleger eller andre praktikere, hvor I deler erfaringer til at skabe forandring i hverdagen.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • At mor eller far står udenfor arbejdsmarkedet, har ikke kun økonomisk betydning for familier.
 • Forskning peger på, at det ofte samtidigt får stor betydning for hele familiens trivsel.
 • Der er derfor behov for, at vi arbejder mod mere tværgående indsatser, der samarbejder om både at løse beskæftigelses- og familieproblemer.

Hvem er det relevant for?

 • Medarbejdere og ledere på børneområdet og beskæftigelsesområdet.

Talks

Rasmus Mikander, direktør og medstifter af SimpleDK

 • Hvilken enorm betydning har forældres vej til beskæftigelse for hele familien?
 • Rasmus skaber indsigt i, hvilken indsats, det kræver, når vi arbejder med de forældre, der er allerlængst fra arbejdsmarkedet, og hvilke positive effekter, der ses hos bør-nene, når det lykkes.

Camilla Kyndby, indehaver af virksomheden MoveOn

 • Hvordan kan socialrådgivere i deres daglige arbejde udvikle deres praksis på beskæf-tigelsesområdet og reelt skabe forandringer for den enkelte borger til gavn for hele familien?
 • Camillas oplæg fokuserer på, hvornår vi som fagprofessionelle bliver en bremseklods for udviklingen for borgeren, og hvornår vi skaber muligheder for udvikling?

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til virksomme metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer. Eller I deltager online hver især.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller i et online break-out room med andre deltagere.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks