Forældresamarbejde i myndighedsudøvelsen

Onsdag 31.05.2023 kl. 09.00 – 11.30

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Som sagsbehandler kan forældresamarbejdet være særligt udfordrende.
 • Sagsbehandleren og forældrene har langt fra altid de samme perspektiver på de vanskeligheder, der udfolder sig omkring barnet. Det kan afstedkomme konflikter, modstand og udfordringer i samarbejdet om børnenes trivsel.
 • Seminaret dykker ned i, hvordan man som sagsbehandler kan navigere i samarbejdet med forældre og vælge strategier, som skaber mulighed for udvikling.
 • To erfarne sagsbehandlere deler, med afsæt i praksisnære eksempler, deres erfaringer med forældresamarbejde og kommer med input til, hvordan man styrker forældresamarbejdet, når det er særligt udfordrende.
 • Vær med og få indblik i, hvad skal der til for at skabe stor udvikling.
 • Deltag i en styret samtale med dine kolleger eller andre praktikere, hvor I deler erfaringer til at skabe forandring i hverdagen.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Samarbejdet på tværs af myndighed og forældre er afgørende, når børn ikke trives.
 • For forældre er det ofte forbundet med store følelser, når deres børn mistrives og kommunen bliver indblandet.
 • For at støtte op om en positiv udvikling i barnets liv er det vigtigt at få skabt en god alliance med forældrene.
 • Seminarets formål er at dele viden og erfaringer omkring det ind i mellem meget svære og udfordrende forældresamarbejde.

Hvem er det relevant for?

 • Dette seminar er relevant for alle sagsbehandlere, der arbejder med forældresamarbejde.
 • Seminaret er både relevant for den nyuddannede og erfarne sagsbehandler.

Talks

Pernille Haahr, faglig koordinator & familiekonsulent, FFA Fonden.

 • Har særlig erfaring fra de allermest udfordrende forløb.
 • Pernille fortæller om sin passion – hvorfor gør hun det – og hun fortæller om, hvad der for hende er vigtigt i arbejdet,
 • Hun deler også, hvad der virker for hende i relationerne, så hun lykkes med sine opgaver.

Natasha Dyssel Engel, skolesocialrådgiver, privat- og friskoler hos BBU Nørrebro-Bispebjerg, Københavns Kommune.

 • Har særlig erfaring fra de allermest udfordrende forløb.
 • Natasha har taget rejsen fra først at arbejde som myndighedsrådgiver med § 50 undersøgelser til senere at tage et spring til at arbejde forebyggende med forældre særligt ude på skolerne.
 • Vi får indblik i en anden form for samarbejde med forældre, og hvad der er vigtigt for at skabe et godt samarbejde.
 • Natasha stiller skarpt på, hvordan man som sagsbehandler bedst møder de behov, som forældrene har – for derved at kunne tilgodese børnenes behov.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til virksomme metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer. Eller I deltager online hver især.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller i et online break-out room med andre deltagere.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks