Forældresamarbejde i dagtilbud og skole, hvordan griber vi det an?

Onsdag 01.02.2023 kl. 17.15-19.45
Tirsdag 09.05.2023 kl. 17.15-19.45

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Dette seminar sætter fokus på det daglige forældresamarbejde i dagtilbud og skoler.
 • Seminaret kommer med bud på konkrete værktøjer, I kan benytte for at skabe en større tillid, bedre dialog og et konstruktivt samarbejde med forældrene i hverdagen.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Forældresamarbejdet bliver fremhævet som en svær udfordring af mange pædagoger og lærere. De er svære at samarbejde med, de gør ikke det, vi har aftalt, de kommer ikke til tiden, osv. Det fylder!
 • Forældresamarbejdet har i de senere år også fået en mere central rolle med den styrkede pædagogiske læreplan. Et godt samarbejde mellem personale og forældre er vigtigt for barnets trivsel.
 • Et godt samarbejde øger sammenhæng på tværs af barnets liv mellem institution og hjem.
 • Når forældre, pædagoger og lærere samarbejder og deler viden om barnet, så forbedrer det direkte barnets udviklingsmuligheder og trivsel.

Talks

Marianne Nøhr Larsen, antropolog, Center for Interkulturel Dialog.

 • Marianne har gennem 25 år forsket i og udviklet dialogredskaber.
 • Marianne giver i sin talk indblik i forældres meget forskellige oplevelser med og perspektiver på samarbejdet om deres børn.
 • Hun kommer med bud på enkle værktøjer, der kan øge den gensidige tillid i samarbejdet mellem pædagogisk personale og forældre.
 • Mariannes talk bliver grafisk faciliteret af Mette Jeppesen fra Tanke-streger.

Charlotte Wiitanen, leder af Børnehuset Rosenlyst i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Charlotte har været involveret i ledelse af dagtilbud i 20 år og har stor erfaring med forældresamarbejde samt ledelsesmæssig erfaring, som understøtter det gode forældresamarbejde.
 • Charlotte giver et praksisnært perspektiv på, hvordan hun som leder griber dette an i hverdagen.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af styrede samtaler.
 • Få konkrete idéer til de virksomme metoder. På kort tid og ved at deltage i seminaret kan I få et nyt fælles blik på forældresamarbejde og forslag til nye veje at forfølge sammen i hverdagen.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads. Vi streamer oplæg (Talks) ud til jer. Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab. Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks