FIT i myndighed på børneområdet

Dato kommer snarest

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Hvordan man kan styrke det relationelle arbejde med udsatte børn, unge og forældre?
 • FIT (Feedback Informed Treatment) er et minds-et og en metode, der direkte understøtter samarbejdet og kontakten mellem familie og sagsbehandler. Både i det nære i relationen mellem sagsbehandler og familier, men også på et organisatorisk plan.
 • To oplæg belyser børneområdets udviklingshistorie de sidste 20 år for at finde frem til, hvad der er kernen, og hvor forandringen bliver skabt for børn og forældre.
 • Seminaret giver indsigt i, hvad det kræver, og hvordan man kan gribe arbejdet an med at implementere FIT.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • På det helt nære plan er det afgørende at sikre sig, at børn, unge og forældre føler sig set, hørt og forstået. Det hjælper FIT med til.
 • Derudover stiller Seminaret også grundlæggende spørgsmål, som handler om balancen mellem dokumentation og relation.
 • Der bliver sat fokus på, hvordan rådgiverne kan ’foranstalte sig selv’ og styrke det relationelle arbejde gennem en løsningsorienteret tilgang.
 • Samtidigt ser I også, hvordan man kan bruge data, og hvordan data kan synliggøre udviklingen for barnet over tid.

Hvem er det relevant for?

 • Myndighedsrådgivere, ledere og faglige koordinatorer i familieafdelinger.
 • Foranstaltningspersonale
 • Tilbud og institutioner, som arbejder direkte med børn, unge og forældre.
 • Undervisere og studerende på socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.

Talks

Claus Jørgensen, leder af familieafdelingen i Gladsaxe Kommune.

 • Claus taler om sin rejse ind på børneområdet, hvor han måtte vende ryggen til overdreven dokumentation for at kunne arbejde relationelt med familierne.
 • Et gennemgående fokus på samtalen med barnet og det gode samarbejde med forældrene.

Mette Kragh-Hvidberg, socialrådgiver i familieafdelingen i Gladsaxe Kommune.

 • Mette stiller skarpt på, hvad der for hende gør forskellen for at kunne arbejde fagligt og relationelt med familierne.
 • I får indblik i de konkrete erfaringer, Mette har gjort sig i forhold til at arbejde med FIT tæt på børn og forældre i Gladsaxe Kommune.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag, og lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af en styret samtale.
 • Få konkrete idéer til de virksomme metoder.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads, og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer. Eller I deltager online hver især.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab eller i et online break-out room med andre deltagere.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks