Familiebehandling – børn på tærsklen til anbringelse

Onsdag 07.06.23 kl. 09.00-11.30

Tilmeld dig

Hvad handler dette seminar om?

 • Seminaret sætter fokus på børn og unge, som kommunen har stor bekymring for og som ofte står på tærsklen til en anbringelse.
 • Vi ser, hvordan man kan arbejde terapeutisk med hele familien og skabe forudsætninger for, at familien kan forblive samlet.
 • To talks danner rammen for seminaret, hvor temaer som familiens ressourcer, traumebehandling, tilknytningsmønstre og forældrenes kærlighed til barnet er væsentlige faktorer i arbejdet med at forebygge anbringelser.

Hvorfor er dette tema vigtigt?

 • Anbringelse er et af de mest radikale indgreb, man kan udsætte et barn for.
 • Forskning er entydig: Det har mangeartede negative konsekvenser mange år frem.
 • Ofte sker der symptombehandling frem for at arbejde intensivt med de problematikker, der udfolder sig i familien.
 • Mange forældre har selv oplevelser med traumer, usikre opvæktsvilkår og problematisk tilknytning til forældre.
 • Derfor bliver det vigtigt at arbejde med hele familien, hvor forældre kan bearbejde traumer og øge deres forældrekompetencer og tilknytning til barnet.

Hvem er det relevant for?

 • Sagsbehandlere i myndighed på børneområdet i kommunerne.
 • Som ansvarlig myndighedsperson får du viden til bedre at navigere og træffe beslutning i forhold til ofte dilemmafyldte problemer tæt på børn, unge og forældre.
 • Ledere af familieafdelinger, teamledere og koordinatorer i forhold til at give sparring og bedrive ledelse tæt på myndighedssagsbehandlerne. Det handler også om at forvalte ressourcerne bedst muligt.
 • Seminaret relevant for alle, der arbejder behandlingsorienteret i både dag- og døgnregi, socialfagligt og socialpædagogisk omkring børn, unge og familier.

Talks

Finn Kvist Glad, institutionsleder på Familiecentret Vibygård.

 • Finn fortæller om, hvorfor det er vigtigt at styrke børn og skabe varig forandring ved at arbejde med hele familiens relationer og trivsel.
 • Det er en højt specialiseret indsats, der kræver en særlig faglig kontekst.
 • Det er en tidlig indsats og et samfundsarbejde, der vender pilen indad mod hjælpesystemet. Hvor dygtige er vi til dette arbejde?
 • Kan vi undgå svigt, smerte og skabe hele mennesker hos kommende generationer af børn og unge?

Trine Sissel Jensen, behandlingsansvarlig på Familiecentret Vibygård.

 • Trine har erfaring med at hjælpe forældre med at bearbejde opvækstvilkår, traumer og tilknytningsmønstre, så de bliver i stand til at bryde den psykologiske arv.
 • Trine giver et praksisnært indblik i det terapeutiske arbejde med at styrke og reparere relationer og tilknytning mellem børn og forældre.

Hvorfor skal I være med?

 • Få ny inspiration til at skabe forandring i jeres hverdag.
 • Lær sammen og af hinanden på nye måder i kraft af de to styrede samtaler, som finder sted under seminaret.
 • Få kvalificeret jeres overvejelser rundt om de børn og familier, I arbejder med.
 • Få konkret viden om, hvad børn og unge har brug for.
 • Få en styrket forståelse for, hvordan en specifik indsats kan afhjælpe problemer – også ved stor tvivl om, hvorvidt samspillet i familien kan bære.

Praktik

 • I sidder fysisk sammen på jeres arbejdsplads og så streamer vi oplæg (Talks) ud til jer.
 • Når I har set oplæggene, har I en styret samtale i jeres arbejdsfællesskab.
 • Derefter er der en online dialog mellem oplægsholdere, jer og andre deltagere fra hele landet.
 • Deltagerlink sendes ud på mail til jer om morgenen før Seminaret.

Tilmelding

Spørgsmål kan rettes til hha@socialtalksonline.dk eller på telefon 4266 2067.

- Social Talks